Педагогически факултет

Председател: доц. д-р Николай Цанков

Членове:

 • доц. д-р Веска Гювийска
 • доц. д-р Веска Вардарева
 • доц. д-р Кремка Петрова
 • доц. д-р Нария Балабанова
 • доц. д-р Емилия Божкова

Технически факултет

Председател: доц. д-р Габриела Атанасова

Членове:

 • Доц. д-р Алексей Стефанов
 • Доц. д-р Райка Стоянова
 • Доц. д-р Димитър Искрев
 • Доц. д.т.н Петър Апостолов

Правно-исторически факултет

Председател: проф. д-р Тенчо Колев

Членове:

 • доц. д-р Солунка Попова
 • доц. д-р Диана Велева
 • доц. д-р Николай Попов
 • доц. д-р Славянка Ангелова
 • доц. д-р Снежана Ракова
 • доц. д-р Валентина Голева

Стопански факултет

Председател: проф. д-р Георги Леонидов Георгиев

Членове:

 • доц. д-р Райна Димитрова
 • доц. д-р Теменужка Каролова
 • доц. д-р Елена Ставрова
 • доц. д-р Мария Станкова

Филологически факултет

Председател: доц. д-р Таня Стоянова

Членове:

 • доц. д.ф.н. Гергана Апостолова
 • доц. д-р Светла Томанова
 • доц. д-р Магдалена Петрова
 • гл. ас д-р Силвия Георгиева

Факултет по изкуствата

Председател: проф. Здравко Маринов

Членове:

 • доц. д-р Татяна Шопова
 • доц. д-р Желка Табакова
 • доц. Ралица Игнатова
 • доц.  Георги Гаров

Философски факултет

Председател: проф. д-р Станислава Стоянова

Членове:

 • доц. д-р Мария Мутафова
 • доц. д-р Камен Лозев
 • гл. ас. д-р Вера Велева
 • гл. ас д-р Силвия Кръстева

Природо-математически факултет

Председател: проф. д-р Петър Миланов

Членове:

 • доц. д-р Лидия Сакелариева
 • доц. д-р Радост Василева
 • доц. д-р Костадин Самарджиев
 • доц. д-р Митко Стоев

Факултет "Обществено здраве, здрвни грижи и спорт"

Председател: доц. д-р Даниела Попова

Членове:

 • доц. д-р Росен Калпачки
 • доц. д-р Стоян Везенков
 • доц. д-р Росен Стойчев
 • гл. ас д-р Даниела Лекина

Последна промяна: 2018-03-15