Заповед за жури Име, Презиме и Фамилия Шифър на професионално направление Научна специалност Факултет Форма на обучение Дата на защита
1 3143/22.11.2017 Цветелина Иванова Бельовска 3.7 Администрация и управление Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера) ПИФ СП 18-01-18
2 3274/13.12.2017 Ася Олегова Сотирова 3.8 Икономика Икономика и управление (индустрия) (социално управление) Стопански факултет РО 26-01-18
3 3276/13.12.2017 Светлана Руменова Тимофеева 3.8 Икономика Икономика и управление (индустрия) (социално управление) Стопански факултет РО 26-01-18
4 3275/13.12.2017 Благовеста Любославова Коюнджийска- Давидкова 3.8 Икономика Икономика и управление (индустрия) (социално управление) Стопански факултет РО 26-01-18
5 3302/15.12.2017 Янко Димитров Руменов 1.3 Педагогика на обучението по … Теория и методика на физическото възпитание Факултет по педагогика РО 29-01-18
6 3362/20.12.2017 Елена Александрова Радованова 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по математика ПМФ СП 02-02-18
7 3273/13.12.2017 Десислава Светославова Павлова 3.9 Туризъм Икономика и управление на туризма Стопански факултет РО 05-02-18
8 3338/19.12.2017 Валери Николаев Пастармаджиев 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата РО 13-02-18
9 3361/20.12.2017 Магдалена Евгениева Шекерлийска 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по химия ПМФ РО 16-02-18
10 3351/19.12.2017 Анна Тодорова Андреева 7.4 Обществено здраве Логопедия ФОЗЗГС РО 16-02-18
11 3337/19.12.2017 Петър Николаев Арабаджийски 3.7 Администрация и управление Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера) ПИФ СП 28-02-18
12 350/07.02.0218 Райна Венкова Стойчева 1.2 Педагогика Специална педагогика Факултет по педагогика РО 30-03-18
13 700/07.03.2018 Тодор Николаев Капитанов 3.1 Социология, антропология и науки за културата Социология Философски факултет РО 16-04-18
14 118/18.01.2018 Милена Илкова Накова-Петрова 2.1 Филология Български език Филологически факултет РО 20-04-18
15 346/07.02.2018 Мария Георгиева Паскалева 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 20-04-18
16 347/07.02.2018 Елефтерия Апостолос Коняри 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет СП 20-04-18
17 701/07.03.2018 Айше Исметова Авдикова 3.8 Икономика Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) Стопански факултет РО 20-04-18
18 621/08.02.2018 Михаела Георгиева Клечерова 3.6 Право Наказателен процес ПИФ РО 23-04-18
19 622/28.02.2018 Жанета Христова Петкова 3.6 Право Трудово право и обществено осигуряване ПИФ СП 27-04-18
20 623/28.02.2018 Шейх Салем Абубакер Банафа 3.6 Право Гражданско и семейно право ПИФ РО 02-05-18
21 702/07.03.2018 Николай Венциславов Ников 3.8 Икономика Икономика и управление (индустрия) Стопански факултет РО 09-05-18
22 620/28.02.218 Мариана Христова Петрова 3.1 Социология, антропология и науки за културата Социология ПИФ РО 10-05-18
23 882/10.04.2018 Десислава Стойнева Безинска-Шеинкова 3.2 Психология Психология на труда и професионална психодиагностика Философски факултет РО 10-05-18
24 883/10.04.2018 Емелина Валентинова Заимова-Цанева 3.2 Психология Психология на труда и професионална психодиагностика Философски факултет РО 10-05-18
25 884/10.04.2018 Ани Любенова Пълева 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 10-05-18
26 887/10.04.2018 Михайл Иванов Клечоров 1.3 Педагогика на обучението по … Теория и методика на физическото възпитание Факултет по педагогика РО 18-05-18
27 868/04.04.2018 Веселин Димитров Мезеклиев 8.4 Театрално и филмово изкуство Кинознание, киноизкуство и телевизия Факултет по изкуствата РО 29-05-18
28 885/10.04.2018 Ставрула Василиос Румбу 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 01-06-18
29 1064/03.05.2018 Василики Леонидас Пападима 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 01-06-18
30 1063/03.05.2018 Елени Диогенис Мандрадзи 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 02-06-18
31 888/10.04.2018 Десимира Гришова Юрукова 3.6 Право Гражданско и семейно право ПИФ РО 06-06-18
32 668/06.03.2018 Карина Красимирова Симеонова 3.1 Социология, антропология и науки за културата Културология Факултет по изкуствата РО 07-06-18
33 886/10.04.2018 Евстратиос Атанасиос Панделис 1.2 Педагогика Специална педагогика Факултет по педагогика РО 08-06-18
34 881/10.04.2018 Пламен Вълканов Червенков 3.3 Политически науки Политология Философски факултет РО 12-06-18
35 1029/30.04.2018 Благой Йосифов Калпачки 1.3 Педагогика на обучението по … Теория и методика на физическото възпитание ФОЗЗГС РО 12-06-18
36 972/25.04.2018 Вероника Любенова Георгиева 1.3 Педагогика на обучението по … Теория и методика на физическото възпитание ФОЗЗГС РО 13-06-18
37 1017/27.04.2018 Илиан Колев Точев 3.6 Право Международно право и международни отношения ПИФ СП 15-06-18
38 1016/27.04.2018 Виктор Владимиров Серафимов 3.6 Право Международно право и международни отношения ПИФ РО 15-06-18
40 1021/30.04.2018 Сотир Иванов Иванов 2.2 История и археология Стара история и тракология ПИФ РО 21-06-18
41 1062/03.05.2018 Миряна Йовановска Стояновска 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет СП 22-06-18
42 1061/03.05.2018 Слагяна Драган Ангелкоска 3.2 Психология Психология на труда и професионална психодиагностика Философски факултет СП 22-06-18
43 1075/08.05.2018 Росен Георгиев Илиев 4.4 Науки за земята Природна георгафия ПМФ РО 26-06-18
44 1024/30.04.2018 Ставрос Димитриос Киотсекоглу 3.1 Социология, антропология и науки за културата Теория и история на културата Факултет по изкуствата ЗО 27-06-18
45 1020/30.04.2018 Жива Милкова Господинова 2.2 История и археология Нова и най-нова обща история ПИФ РО 28-06-18
46 867/04.04.2018 Спасимир Стоянов Тренчев 2.1 Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия Филологически факултет РО 29-06-18
47 1034/30.04.2018 Мая Златанова Стоянова 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по математика ПМФ РО 02-07-18
48 1035/30.04.2018 Мая Ангелова Стоева 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по техника и технологии Технически факултет ЗО 05-07-18
49 1045/02.05.2018 Радослава Викторова Топалска 1.2 Педагогика Методика на обучението в началните класове Факултет по педагогика РО 06-07-18
50 1022/30.04.2018 Василена Божидарова Спасова 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика Факултет по педагогика РО 09-07-18
51 1023/30.04.2018 Еньо Енев Савов 3.6 Право Международно право и международни отношения ПИФ РО 09-07-18
52 1046/02.05.2018 Ива Андонова Стаменова 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика Факултет по педагогика РО 10-07-18
53 1060/03.05.2018 Невена Георгиева Малакова 4.4 Науки за земята Екология и опазване на околната среда ПМФ РО 31-08-18
54 1074/08.05.2018 Мирослав Алексиев Иванов 4.4 Науки за земята Природна георгафия ПМФ РО 31-08-18
55 1252/07.06.2018 Магдалена Иванова Николова-Цанева 2.1 Филология Общо и сравнително езикознание Филологически факултет РО 05-09-18
56 1239/06.06.2018 Цветанка Боянова Гаврилова-Иванова 8.3 Музикално и танцово изкуство Хореография Факултет по изкуствата СП 11-09-18
57 1345/21.06.2018 Милана Веселинова Влахова-Илкова 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата РО 11-09-18

1039/02.05.2018 Деян Михайлов Димитров 3.6 Право Международно право и международни отношения ПИФ СП 14-09-18

1040/02.05.2018 Теодора Методиева Иванова 3.6 Право Международно право и международни отношения ПИФ СП 14-09-18

1241/06.06.2018 Миглена Драгова Тренчева 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 14-09-18

1407/27.06.2018 Василики Апостолос Касиора 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 14-09-18

1466/09.07.2018 Васил Александров Михайлов 3.8 Икономика Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) Стопански факултет РО 14-09-18

1467/09.07.2018 Панайота Димитриос Триперина 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 14-09-18

1406/27.06.2018 Невена Василева Крумова 2.3 Философия История на философията Философски факултет РО 17-09-18

1344/21.06.2018 Стефан Георгиев Йорданов 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата РО 18-09-18

1240/06.06.2018 Василиса Павлова Валеова 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по техника и технологии Технически факултет ЗО 20-09-18

1343/21.06.2018 Нона Бориславова Кринчева 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата РО 26-09-18

1404/27.06.2018 Мирослав Кирилов Терзийски 3.3 Политически науки Политология Философски факултет РО 27-09-18

1389/26.06.2018 Параскеви Атанасиос Мораити 1.2 Педагогика Специална педагогика Факултет по педагогика РО 28-09-18

1405/27.06.2018 Арбен Арифи 3.3 Политически науки Политология Философски факултет СП 28-09-18

1355/22.06.2018 Галина Радева Никодимова 2.1 Филология Български език Филологически факултет РО 02-10-18

1041/02.05.2018 Антония Петрова Методиева 3.6 Право Административно право и административен процес ПИФ РО 04-10-18

1353/22.06.2018 Ангелина Стефанова Василева 2.1 Филология Български език Филологически факултет ЗО 10-10-18

1354/22.06.2018 Цветелина Георгиева Ангелова 2.1 Филология Български език Филологически факултет РО 10-10-18

2402/22.10.2018 Петър Иванов Русев 8.4 Театрално и филмово изкуство Кинознание, киноизкуство и телевизия Факултет по изкуствата РО 22-11-18

2599/05.11.2018 Василиса Стойчева Каръкова 3.8 Икономика Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) Стопански факултет РО 13-12-18
Последна промяна: 2020-02-12