Заповед за жури Име, Презиме и Фамилия Шифър на професионално направление Научна специалност Факултет Форма на обучение Дата на защита
1 3143/22.11.2017 Цветелина Иванова Бельовска 3.7 Администрация и управление Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера) ПИФ СП 1/18/2018
2 3274/13.12.2017 Ася Олегова Сотирова 3.8 Икономика Икономика и управление (индустрия) (стопанско управление) Стопански факултет РО 1/26/2018
3 3276/13.12.2017 Светлана Руменова Тимофеева 3.8 Икономика Икономика и управление (индустрия) (стопанско управление) Стопански факултет РО 1/26/2018
4 3275/13.12.2017 Благовеста Любославова Коюнджийска- Давидкова 3.8 Икономика Икономика и управление (индустрия) (стопанско управление) Стопански факултет РО 1/26/2018
5 3302/15.12.2017 Янко Димитров Руменов 1.3 Педагогика на обучението по … Теория и методика на физическото възпитание Факултет по педагогика РО 1/29/2018
6 3362/20.12.2017 Елена Александрова Радованова 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по математика ПМФ СП 2/2/2018
7 3273/13.12.2017 Десислава Светославова Павлова 3.9 Туризъм Икономика и управление на туризма Стопански факултет РО 2/5/2018
8 3338/19.12.2017 Валери Николаев Пастармаджиев 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата РО 2/13/2018
9 3361/20.12.2017 Магдалена Евгениева Шекерлийска 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по химия ПМФ РО 2/16/2018
10 3351/19.12.2017 Анна Тодорова Андреева 7.4 Обществено здраве Логопедия ФОЗЗГС РО 2/16/2018
11 3337/19.12.2017 Петър Николаев Арабаджийски 3.7 Администрация и управление Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера) ПИФ СП 2/28/2018
12 350/07.02.0218 Райна Венкова Стойчева 1.2 Педагогика Специална педагогика Факултет по педагогика РО 3/30/2018
13 700/07.03.2018 Тодор Николаев Капитанов 3.1 Социология, антропология и науки за културата Социология Философски факултет РО 4/16/2018
14 118/18.01.2018 Милена Илкова Накова-Петрова 2.1 Филология Български език Филологически факултет РО 4/20/2018
15 346/07.02.2018 Мария Георгиева Паскалева 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 4/20/2018
16 347/07.02.2018 Елефтерия Апостолос Коняри 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет СП 4/20/2018
17 701/07.03.2018 Айше Исметова Авдикова 3.8 Икономика Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) Стопански факултет РО 4/20/2018
18 621/08.02.2018 Михаела Георгиева Клечерова 3.6 Право Наказателен процес ПИФ РО 4/23/2018
19 622/28.02.2018 Жанета Христова Петкова 3.6 Право Трудово право и обществено осигуряване ПИФ СП 4/27/2018
20 623/28.02.2018 Шейх Салем Абубакер Банафа 3.6 Право Гражданско и семейно право ПИФ РО 5/2/2018
21 702/07.03.2018 Николай Венциславов Ников 3.8 Икономика Икономика и управление (индустрия) Стопански факултет РО 5/9/2018
22 620/28.02.218 Мариана Христова Петрова 3.1 Социология, антропология и науки за културата Социология ПИФ РО 5/10/2018
23 882/10.04.2018 Десислава Стойнева Безинска-Шеинкова 3.2 Психология Психология на труда и професионална психодиагностика Философски факултет РО 5/10/2018
24 883/10.04.2018 Емелина Валентинова Заимова-Цанева 3.2 Психология Психология на труда и професионална психодиагностика Философски факултет РО 5/10/2018
25 884/10.04.2018 Ани Любенова Пълева 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 5/10/2018
26 887/10.04.2018 Михайл Иванов Клечоров 1.3 Педагогика на обучението по … Теория и методика на физическото възпитание Факултет по педагогика РО 5/18/2018
27 868/04.04.2018 Веселин Димитров Мезеклиев 8.4 Театрално и филмово изкуство Кинознание, киноизкуство и телевизия Факултет по изкуствата РО 5/29/2018
28 885/10.04.2018 Ставрула Василиос Румбу 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 6/1/2018
29 1064/03.05.2018 Василики Леонидас Пападима 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 6/1/2018
30 1063/03.05.2018 Елени Диогенис Мандрадзи 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 6/2/2018
31 888/10.04.2018 Десимира Гришова Юрукова 3.6 Право Гражданско и семейно право ПИФ РО 6/6/2018
32 668/06.03.2018 Карина Красимирова Симеонова 3.1 Социология, антропология и науки за културата Културология Факултет по изкуствата РО 6/7/2018
33 886/10.04.2018 Евстратиос Атанасиос Панделис 1.2 Педагогика Специална педагогика Факултет по педагогика РО 6/8/2018
34 881/10.04.2018 Пламен Вълканов Червенков 3.3 Политически науки Политология Философски факултет РО 6/12/2018
35 1029/30.04.2018 Благой Йосифов Калпачки 1.3 Педагогика на обучението по … Теория и методика на физическото възпитание ФОЗЗГС РО 6/12/2018
36 972/25.04.2018 Вероника Любенова Георгиева 1.3 Педагогика на обучението по … Теория и методика на физическото възпитание ФОЗЗГС РО 6/13/2018
37 1017/27.04.2018 Илиан Колев Точев 3.6 Право Международно право и международни отношения ПИФ СП 6/15/2018
38 1016/27.04.2018 Виктор Владимиров Серафимов 3.6 Право Международно право и международни отношения ПИФ РО 6/15/2018
40 1021/30.04.2018 Сотир Иванов Иванов 2.2 История и археология Стара история и тракология ПИФ РО 6/21/2018
41 1062/03.05.2018 Миряна Йовановска Стояновска 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет СП 6/22/2018
42 1061/03.05.2018 Слагяна Драган Ангелкоска 3.2 Психология Психология на труда и професионална психодиагностика Философски факултет СП 6/22/2018
43 1075/08.05.2018 Росен Георгиев Илиев 4.4 Науки за земята Природна георгафия ПМФ РО 6/26/2018
44 1024/30.04.2018 Ставрос Димитриос Киотсекоглу 3.1 Социология, антропология и науки за културата Теория и история на културата Факултет по изкуствата ЗО 6/27/2018
45 1020/30.04.2018 Жива Милкова Господинова 2.2 История и археология Нова и най-нова обща история ПИФ РО 6/28/2018
46 867/04.04.2018 Спасимир Стоянов Тренчев 2.1 Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия Филологически факултет РО 6/29/2018
47 1034/30.04.2018 Мая Златанова Стоянова 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по математика ПМФ РО 7/2/2018
48 1035/30.04.2018 Мая Ангелова Стоева 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по техника и технологии Технически факултет ЗО 7/5/2018
49 1045/02.05.2018 Радослава Викторова Топалска 1.2 Педагогика Методика на обучението в началните класове Факултет по педагогика РО 7/6/2018
50 1022/30.04.2018 Василена Божидарова Спасова 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика Факултет по педагогика РО 7/9/2018
51 1023/30.04.2018 Еньо Енев Савов 3.6 Право Международно право и международни отношения ПИФ РО 7/9/2018
52 1046/02.05.2018 Ива Андонова Стаменова 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика Факултет по педагогика РО 7/10/2018
53 1060/03.05.2018 Невена Георгиева Малакова 4.4 Науки за земята Екология и опазване на околната среда ПМФ РО 8/31/2018
54 1074/08.05.2018 Мирослав Алексиев Иванов 4.4 Науки за земята Природна георгафия ПМФ РО 8/31/2018
55 1252/07.06.2018 Магдалена Иванова Николова-Цанева 2.1 Филология Общо и сравнително езикознание Филологически факултет РО 9/5/2018
56 1239/06.06.2018 Цветанка Боянова Гаврилова-Иванова 8.3 Музикално и танцово изкуство Хореография Факултет по изкуствата СП 9/11/2018
57 1345/21.06.2018 Милана Веселинова Влахова-Илкова 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата РО 9/11/2018

1039/02.05.2018 Деян Михайлов Димитров 3.6 Право Международно право и международни отношения ПИФ СП 9/14/2018

1040/02.05.2018 Теодора Методиева Иванова 3.6 Право Международно право и международни отношения ПИФ СП 9/14/2018

1241/06.06.2018 Миглена Драгова Тренчева 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 9/14/2018

1407/27.06.2018 Василики Апостолос Касиора 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 9/14/2018

1466/09.07.2018 Васил Александров Михайлов 3.8 Икономика Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) Стопански факултет РО 9/14/2018

1467/09.07.2018 Панайота Димитриос Триперина 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 9/14/2018

1406/27.06.2018 Невена Василева Крумова 2.3 Философия История на философията Философски факултет РО 9/17/2018

1344/21.06.2018 Стефан Георгиев Йорданов 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата РО 9/18/2018

1240/06.06.2018 Василиса Павлова Валеова 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по техника и технологии Технически факултет ЗО 9/20/2018

1343/21.06.2018 Нона Бориславова Кринчева 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата РО 9/26/2018

1404/27.06.2018 Мирослав Кирилов Терзийски 3.3 Политически науки Политология Философски факултет РО 9/27/2018

1389/26.06.2018 Параскеви Атанасиос Мораити 1.2 Педагогика Специална педагогика Факултет по педагогика РО 9/28/2018

1405/27.06.2018 Арбен Арифи 3.3 Политически науки Политология Философски факултет СП 9/28/2018

1355/22.06.2018 Галина Радева Никодимова 2.1 Филология Български език Филологически факултет РО 10/2/2018

1041/02.05.2018 Антония Петрова Методиева 3.6 Право Административно право и административен процес ПИФ РО 10/4/2018

1353/22.06.2018 Ангелина Стефанова Василева 2.1 Филология Български език Филологически факултет ЗО 10/10/2018

1354/22.06.2018 Цветелина Георгиева Ангелова 2.1 Филология Български език Филологически факултет РО 10/10/2018

2402/22.10.2018 Петър Иванов Русев 8.4 Театрално и филмово изкуство Кинознание, киноизкуство и телевизия Факултет по изкуствата РО 11/22/2018

2599/05.11.2018 Василиса Стойчева Каръкова 3.8 Икономика Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) Стопански факултет РО 12/13/2018
Последна промяна: 2020-07-13