Специализиран чуждоезиков курс по английски език

Ниво Upper Intermediate (В2) по системата Face to Face, Cambridge, 120 академични часа английски език и 30 академични часа обучение по специализирана научна терминология

Период на провеждане: 3 месеца (м. април -  юни 2010 г.)

Организатор: по проект "Повишаване на квалификацията на преподавателите във висшите училища", финансиран от Европейския социален фонд, ОП "Развитие на човешките ресурси", изпълняван от Дирекция "Политика във висшето образование" към Министерството на образованите, младежта и науката

1 Борислав Василев Михов
2 Васка Славчева Станчева-Попкостадинова
3 Георги Теохаров Тупаров
4 Григор Кирилов Илиев
5 Даниела Иванова Тупарова
6 Елена Лазарова Каращранова
7 Иван Драгов Тренчев
8 Иван Йотов Дреновски
9 Иво Йорданов Дамянов
10 Марияна Асенова Балабанова
11 Миглена Иванова Симонска-Цацова
12 Явор Светозаров Конов
13 Петър Борисов Миланов
14 Солунка Новкова Попова
15 Станислава Йорданова Стоянова
16 Михаил Колев Колев
17 Силивя Георигева Георгиева
18 Криситна Живкова Грънчарска
19 Снежанка Асенова Ракова-Маринкьова
20 Таня Димитрова Варламова
21 Николина Асенова Стоянова
22 Ваня Чавдарова Добрева
23 Екатерина Стефанова Митова
24 Антон Нанев Стоилов
25 Борислав Емилов Славчев
26 Ирена Атанасова
Интензивен курс по английски език за преподаватели
Ниво Intermediate (B1), хорариум 180 часа
Период на провеждане:  07.06.-23.07. 2010 г.
Организатор: Югозападен университет "Неофит Рилски"


1 Живко Велков
2 Даниела Томова
3 Петранка Петрова
4 Дарина Каишева
5 Димитрина Керина
6 Валентин Христов
7 Олга Костадинова
8 Светла Томанова
9 Владимир Гебов
10 Пенка Кастрева
11 Галина Кулева
12 Илинка Димитрова
13 Александър Пулев
14 Мая Чочкова
15 Георги Христов
16 Силвия Савова
17 Николай Марин
18 Николай Попов
19 Маргарита Тодорова
20 Петрана Стойкова
21 Марияна Гошева
22 Крум Иванов
23 Илия Канелов
24 Мая Сотирова
25 Живка Георгиева
26 Динка Златева
27 Вяра Кюрова
28 Валентин Китанов
29 Стилиян Стоянов
30 Антоанета Михайлова
31 Диана Велева
32 Величка Димитрова
33 Елка Горанова
34 Даниела Боцева
35 Янко Христов
36 Елeна Бикова
37 Любомира Динева
38 Наталия Сотирова
39 Елена Каращранова

Интензивен курс по английски език за служители

в ЮЗУ "Неофит Рилски"Нива: Еlementary (A1) по система Straightforward

03.05. - 17.06.2010 г.
1 Наташа Боянова
2 Биляна Димитрова
3 Нина Филчева
4 Таня Господинова
5 Христина Ковачева
6 Миглена Маноилова
7 Румяна Манова
8 Жана Пенчева-Маркова
9 Рая Найденова
10 Биляна Пединска
11 Йорданка Шопова
12 Манка Стоилкова
13 Ангелина Томанова
14 Миглена Василева
15 Миглена Миленкова
16 Величка СотироваPre-Intermediate (A2) ) по система Straightforward

03.05. - 17.06.2010 г.
1 Евгения Делина
2 Елена Гебова
3 Елена Георгиева
4 Елена Колова
5 Абдусалих Джемал
6 Йордан Спиров
7 Красимир Василев
8 Виолета Войнова
9 Красимира ЗлатковаНиво Intermediate В1

07.06.-23.07.2010 г.
1 Ирина Топузова
2 Софка Цветанова
3 Миглена Маламова
4 Божин Якимов


Intensive Practical Course on ESL (English as a Second Language)


Организация: Scon Sult ltd. София


Участници в  интензивен практически курс по английски език за служители
(22-27.06.2009 г.)
1 Радослава Кирова
2 Миглена Маламова
3 Николина Янева
4 Софка Цветанова
5 Илияна Вантова


Участници в  интензивен практически курс по английски език за преподаватели
(22-27.06.2009 г.)


1 Ивета Якова
2 Благойка  Пълева-Кадийска
3 Тодорка  Фичева
4 Йовка Ванчева
5 Марияна Балабанова
6 Добринка Пейчева
7 Невена Пенчева
8 Николай Попов
9 Солунка Попова
10 Маргарита Чешмеджиева
11 Валентина Голева
12 Гергана Кресналийска
13 Мила Горова


Участници в  интензивен практически курс по английски език за служители
(21.06. - 02.07. 2010 г.)


1 Милена Янкова
2 Eлена Гебова
3 Искра Вагалинска
4 Николина Янева
5 Елена Кипрова


Участници в  интензивен практически курс по английски език за преподаватели
(21.06. - 02.07. 2010 г.)


1 Весела Мирчева
2 Валентина Александрова
3 Иванка Асенова
4 Маргарита Чешмеджиева
5 Гергана Кресналийска
Последна промяна: 2012-11-28