Период на провеждане: 6 месеца (22.02.2007 г. до 30.09.2007 г.)

Организатори: Лаборатория по дидактика, психология и управление на висшето образование, Факултет по педагогика

1 Елка Георгиева Горанова
2 Стоян Райков Везенков
3 Мартин Георгиев Захариев
4 Диана Велева Иванова
5 Вяра Василева Кюрова
6 Гергана Георгиева Ангелова
7 Анна Кирилова Покровнишка
8 Мирослав Костадинов Стоилов
9 Мая Бориславова Младенова
10 Диана Лъчезарова Захариева
11 Таня Димитрова Варламова
Последна промяна: 2012-11-28