Математика

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2022 година.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация

Завършилите специалност "Математика" притежават следните знания и умения:

  • Знания на основните концепции, принципи, теории и резултати в отделните области на математиката.
  • Задълбочени знания в "елементарната" математика (като изучаваната в средното училище).
  • Знания за специфични програмни езици или софтуер.
  • Знания по английски език и информационни технологии.
  • Умения да показват математическо разсъждаване, изчисляване и манипулиране; да владеят математическите означения и език и способността да обясняват сложни твърдения, в които се използват; да построяват строги доказателства и показват владеене на различни методи на математическо доказателство; да показват количествено мислене; от количествени данни да извличат качествена информация; да анализират данни от експериментални изследвания; да проектират експериментални изследвания; да моделират ситуация; да работят с математика в интердисциплинарен контекст; да използват изчислителни инструменти за получаване на информация и като помощно средство към изчислителни процеси; да съобщават математически знания на нематематици.

Специалистите от тази специалност, след завършване на бакалавърска степен, са подготвени да прилагат знанията по математика в различни области от обществения живот.

Могат да продължат образованието си в магистърска степен на обучение, а след това в образователна научна степен "Доктор", което им дава възможност да се реализират като преподаватели във висши училища и научни работници в научни институти. Освен това добрата им подготовка по математика им дава възможност да специализират в области като математическа икономика (финансова математика), когнитивните науки, химия, физика, екология, лингвистика и др.

Знанията, уменията и способностите, които се изискват на конкурсните изпити, са дадени в програмите за кандидатстудентските изпити по математика.

Курсов отговорник на специалността е доц. д-р Николай Китанов.