Съвременна хореография

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

Анотация

Бакалавърската програма "Съвременна хореография" е предвидена за студенти в професионално направление 8.3 "Музикално и танцово изкуство". Завършващите студенти получават образователно-квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация "хореограф - режисьор".

В специалност "Съвременна хореография" се формират знания за обощевропейски и световни съвременни танцови достижения: модерен танц - джаз- и греъм-техники, контемпоръри, контакт-импровизация, танцов театър, степ, брейк, денс, хип-хоп, салса, бойни изкуства, еуроритмика, които да се усвояват параленно с утвърдените и основополагащи танцови техники - класически танци, характерни танци, исторически танци, наред със спортни танци и така наречените улични танци.

Целта е подготовка на специалисти за режисьорска и постановъчна дейност в областта на модерния танц и съвременната хореография и в предпочитаната от тях танцова изразност.

Получената подготовка в бакалавърската програма по "Съвременна хореография" дава възможност на придобилите образователно-квалификационна степен бакалавър хореограф - режисьор да продължават обучението си в предлаганата магистърска степен по "Съвременна хореография", с професионална квалификация магистър хореограф - режисьор.