Място на провеждане: Университетски център "Бачиново".

Специалност І ПКС ІV ПКС V ПКС
Начална училищна педагогика
03.10.2017 г. 12.30 ч. 03.10.2017 г., 15.00 ч.
Предучилищна педагогика 03.10.2017 г., 14.00 ч. 03.10.2017 г., 12.30 ч. 03.10.2017 г., 15.00 ч.
Информатика и информационни технологии
03.10.2017 г. 12.30 ч. 03.10.2017 г., 15.30 ч.
Специална педагогика

04.10.2017 г., 08.15 ч.
Математика
03.10.2017 г. 12.30 ч. 03.10.2017 г., 15.00 ч.
Английски език

04.10.2017 г., 08.30 ч.
Български език и литература
03.10.2017 г., 12.30 ч. 03.10.2017 г., 15.00 ч.
История
03.10.2017 г., 12.30 ч.
География

03.10.2017 г., 15.30 ч.
Химия

04.10.2017 г. 08.30 ч.
Физика
03.10.2017 г. 12.30 ч.
Физическо възпитание и спорт
03.10.2017 г. 12.30 ч.
Философия

04.10.2017 г. 08.30 ч.
Изобразително изкуство

03.10.2017 г. 16.00 ч.
Професионална подготовка

03.10.2017 г. 16.30 ч.

Място на провеждане: Университетски център "Бачиново".

Последна промяна: 2017-09-11