Компютърни системи, комплекси и мрежи

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2022 година.

Обучение

Обучението се извършва от Технически факултет.

Анотация

.