Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

Анотация

.