Нова и най-нова обща история

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2013 година.

Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

Анотация

История на балканските народи

Целта е обучението на докторанти по Историята на балканските народи да ориентират младите учени-докторанти по-скоро във времето и пространството, отколкото да останат на позициите на раннопросвещенската историографска традиция, заключаваща се в преследване на обективната историческа истина, чужда на политики и емоции. В този смисъл, в обучението, не само да се изследва тази културна функция на историята (да се предаде смисъл на преживяното време), но и да осигурят повече исторически ресурси за европейската идентичност и нейните регионални особености.

Нова обща история

Целта на обучението на докторанти по Нова обща история е да се изучава и разбира историята на света в неговата цялост от края на ХV век до края на Първата световна война. През този период можем да говорим за световна история в същински смисъл на думата. Основната характеристика на този период е преходът към модерно общество. В тази епоха се създава световната икономика, извършва индустриализация.

Най-нова обща история

Обучението на докторанти по Най-нова обща история позволява да се видят и изследват основните тенденции и закономерности в развитието на цивилизацията на ХХ век. Времето между двете световни войни е време на  политическото, социално и обществено  развитие на  водещите в цивилизационното развитие държави: САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Русия.