История на България

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2013 година.

Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

Анотация

Нова българска история

Целта на докторантското обучение и научна работа по Нова история на България е те да надградят над основни познания за първите десетилетия на модерната българска държава и особено да се разширят в областта на социалната, стопанска и културна история, историята на всекидневието и историята на пола.

 Най-нова българска история е времето след 1944 г. Основната цел е докторантите да разширят творчески своите основни понятия, които са им необходими за да боравят професионално и успешно с източниците от времето на социализма в България, както и с особеностите на изворите и историографията от този период, а също и в историческите измерения на съвременното развитие на България и особеностите на "българския преход" след 1989 г. като да  ги срещне творчески с множеството историографски и публични граждански дискусионни проблеми върху този период.