Документалистика, архивистика, палеографика (вкл. Историография и източникознание)

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2013 година.

Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

Анотация

Научните изследвания по Архивистика и документалистика търсят отношенията между съответния обществен контекст и начина и последователността на изграждане на отделните архиви. Те проблематизират ролята на официалната политика при превръщането на архивите в общи места на паметта.

Други тематични акценти определят изследванията по история на българските архиви, нетрадиционни документи и архиви, компютърна архивистика.

Актуални научноизследователски теми, които са обект на внимание от катедра Българска история и архивистика са свързани с документалните комплекси; методите за дигитализиране на архивни документи и с електронни документи и архиви.

В областта на архивистиката екипи на катедра "Българска история и архивистика" са реализирали редица международни проекти, сред които:

  • "Мултимедия за хуманитаристи - нови образователни технологии в процеса на обучение"; Партньори на Югозападния университет: Софийски университет "Св. Климент Охридски"; Университет в Грац - Австрия; Компютърен колеж - Кошалин - Полша; (Финансиран от Световната банка)
  • Автоматизиране на архивен фонд - архивна база данни", Фонд "Научни изследвания" при МОН, 2005
  • Научноинформационен комплекс "Дигитални архиви" - съвременни перспективи за научно обръщение на националното документално наследство, МОН, 2007-2009, Конкурс "Научна инфраструктура"
  • Аудиовизуален университетски архив и музей, Университески ФНИ, 2007
  • Women and Minority Documentation and Digital Presentation - from Fragmented Data to Integration in the Information Society", ASO-Austria, 2007/2008, с участието на представители от България, Австрия, Румъния, Сърбия и Македония