Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно
  • задочно

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2016 година.

Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

Анотация

.