Български език

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно
  • задочно

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2021 година.

Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

Анотация

.