Английски език

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2018 година.

Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

Анотация