Информационни системи и технологии

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация