Практическа философия

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно - 2 семестъра
  • редовно - 4 семестъра

Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философският факултет.

Анотация