Гражданско образование

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно - 2 семестъра
  • редовно - 4 семестъра

Акредитация

Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация