Прием на документи за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по технологии и предприемачество"

Катедра "Технологично обучение и професионално образование" към Техническия факултет извършва прием по документи и организира обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по технологии и предприемачество"

Условия за прием: Имат право да се обучават лица, които са придобили степен на висше образование, съответната професионална квалификация и придобита професионална квалификация "учител" по професионални направления,  както следва: Педагогика на обучението по: (всички специалности, включващи информатика, география, химия и физика); Технически науки (всички специалности с професионална квалификация инженер и др.); Педагогика (всички специалности с професионална квалификация педагог, учител); Науки за земята (география); Химически науки (всички специалности); Физически науки (всички специалности); Информатика и компютърни науки (всички специалности);

Обучението е в задочна форма. Занятията се провеждат в петък, събота и неделя, в периода на ваканциите, както и в съответствие с индивидуалната заетост на обучаващите се.

Обучението завършва с полагане на държавен практико-приложен изпит и се издава свидетелство за придобита професионална квалификация "Учител по технологии и предприемачество".

Необходими документи:

  • Заявление за прием; (по образец)
  • Ксерокопие на дипломата за завършено висше образование;
  • Ксерокопие на свидетелството за професионална квалификация "учител";
  • Ксерокопие на документите, удостоверяващи повишаване на квалификацията.

Подаване на документите:

  • на хартия - Учебен корпус - 4, Технически факултет, кабинет 302, Славка Къркова - секретар на катедра " Технологично обучение и професионално образование" :  тел. +359-73-831 902 ;
  • по електронната поща - topo@swu.bg

Срок  за подаване на документите: от 04.09. 2017 до 02.10. 2017 г.

Ръководител на курса: проф. д-р Сашко Плачков, pla4kov@swu.bg

Last modified: 2017-09-08