За кого е предназначена програмата:  Детски учители

Основни теми:

Първи модул: Изграждане на потребностнo-мотивационна среда на детето за общуване
Втори модул: Образователни стратегии, интерактивни методи за стимулиране на речевата активност у детето
Трети модул: Педагогическо взаимодействие, насочено към социализиращи процеси
Четвърти модул: Организация на разнообразна образователна среда

Форма на организация на обучението - тренинг, ситуационни игри, практически упражнения.

Продължителност на програмата: 2 дни

Хорариум: 16 ч.

Кредити: 1

Преподавател: Доц. д-р Веска Вардарева

Обучаващо звено: Факултет по педагогика, катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Обучението може да се провежда и на място, по заявка от работодател, при минимален брой участници 10.
Цена за един обучаван: По договаряне.
Участниците в курса получават удостоверение.
Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2016-11-29