И М Е

И Н С Т И Т У Ц И Я

Акерски Северин

преподавател

sefan@abv.bg

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Педагогически факултет, катедра "ТМФВ и спорт"

 

Аладжов Кирил

проф., д.п.н.

kirilaladjov@hotmail

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Спорт и кинезитерапия"

 

Александрова Росица

ст. преподавател

hope.varna@abv.bg

Висше военно-морско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна

Ачкаканов Иван

доц.,   доктор

Национална спортна академия "Васил Левски" - София, Треньорски факултет, катедра  "Технически и ледени спортове"

 

Баракова  Пенка

доц.,  д.п.н.

mrsbarakova@abv.bg

  1. Русенски университет "Ангел Кънчев", факултет "Природни науки и образование" , катедра "Кинезитерапия"

 

Бахчеванджиева Румяна

доц.,   доктор

 

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Спорт и кинезитерапия"

 

Божилова-Пастирова

Анастасия

проф.,  д.м.н.

botzilov@medfac.acad.bg

Медицински университет - София, Медицински факултет, катедра по анатомия, хистология и ембриология, Секция Ерготерапия

 

Бочева Адриана

доц.,   доктор

adriana_bocheva@abv.bg

Медицински университет - София, Медицински факултет, катедра по патофизиология

 

Бояджиев Филип

гл. ас., докторант

 

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Спорт и кинезитерапия"

Вачева Данелина

докторант, МУ Плевен

danelina@abv.bg

Клиника по физикална и рехабилитационна медицина при "УМБАЛ  д-р Георги Странски" - Плевен

 

Везенков Стоян

гл. ас.,  доктор

vezenkov_neuro@abv.bg

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Логопедия"

 

Вътев Цветослав

Клиника по физикална и рехабилитационна медицина при "УМБАЛ  д-р Георги Странски" - Плевен

 

Гавраилов Йордан

асистент

 

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас, Медицински колеж

 

Ганева Мария

доц.,  доктор

mganeva@abv.bg

Бургаски свободен университет, гр. Бургас, Център по хуманитарни науки

Ганева Зорница

гл. ас., докторант

zoriganeva@abv.bg

Бургаски свободен университет, гр. Бургас, Център по хуманитарни науки

Генчева Незабравка

доц. доктор

nezig@yahoo.com

Национална спортна академия "Васил Левски" - София, факултет "Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация", катедра  "Кинезитерапия и рехабилитация"

 

Георгиев Атанас

доц. , доктор

naskog@mail.bg

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по Педагогика, катедра  "Теория и методика на физическото възпитание"

 

Георгиев Михаил

доц., доктор

miger@abv.bg

Национална спортна академия "Васил Левски" - София, Учителски факултет, катедра  " Психология, педагогика и социология "

 

Глушков Иван

гл. ас., докторант

@

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Спорт и кинезитерапия"

 

Глушкова Магдалена

проф.,  д.м.н.

m_glushkova@abv.bg

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по Педагогика, катедра  "Теория и методика на физическото възпитание"

 

Горанова Зоя

проф., д.п.н.

goranovaz@abv.bg

Национална спортна академия "Васил Левски" - София, факултет "Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация", катедра "Физиотерапия и рехабилитация"

 

Грънчарска Кристина

ст. ас. ,  докторант

krisy_g@abv.bg

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Спорт и кинезитерапия"

 

Гърчев Радослав

проф.,  д.м.н.

girchev@medfac.acad.bg

Медицински университет - София, Медицински факултет, катедра по физиология

 

Dzmbazovski Аngel

Prof.., Ph. D.

info@hotellambasador-sk.com.mk

Fakultet za fisicka kultura, Skopje, Makedonia

Джамбазова Елена

доктор

el_dji@abv.bg

Медицински университет - София, Медицински факултет, катедра по анатомия, хистология и ембриология

 

Димитров Георги

доц. , доктор

dgad@abv.bg

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, Медицински колеж,  катедра   "Физическо възпитание и спорт"

 

Димитрова Златка

гл. асистент

 

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, факултет  "Обществени науки", катедра "Педагогика на изкуствата и физическото възпитание"

 

Димитрова Йорданка

 

iordanka_d@gbg.bg

Технически университет - Варна, факултет "Корабостроителен", катедра "Физическо възпитание и спорт"

 

Докова Невяна

докторант

 

 

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по Педагогика, катедра  "Теория и методика на физическото възпитание"

 

Здравеска Христина

дипломант  ЮЗУ "Н. Рилски"

zhristina@gmail.com

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Спорт и кинезитерапия"

 

Иванов Стоян

доц., доктор

sto_iv@yahoo.com

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Спорт и кинезитерапия"

 

Игнатова Теодора

гл. асистент, докторант

tediignatova@abv.bg

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Педагогически факултет, катедра "ТМФВ и спорт"

 

Йошинов Радослав

БАН - Лаборатория по телематика, София

Кавдански Евгени

гл. ас. , докторант

 

 

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по Педагогика, катедра "Теория и методика на физическото възпитание"

 

Канелов Илия

ст. ас.

 

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по Педагогика, катедра "Теория и методика на физическото възпитание"

 

Кинов Стефан

докторант

stefankinov@abv.bg

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по Педагогика, катедра  "Теория и методика на физическото възпитание"

 

Колева Ивет

доц.,  д.м.н.

yvette@cc.bas.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Медицински университет - Плевен, Факултет по "Обществено здраве", катедра  "Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт ";

 

Клиника по физикална и рехабилитационна медицина при "УМБАЛ  д-р Георги Странски" - Плевен

 

Колева Силвия

преподавател

Технически университет Габрово, факултет "Стопански", катедра "Физическо възпитание и спорт"

 

Колева Таня

доктор

t.k@abv.bg

Аграрен университет - Пловдив, Департамент по езикова подготовка и спорт

 

Костов Кирил

проф. д.п.н.

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по Педагогика, катедра "Теория и методика на физическото възпитание"

 

Костов Коста

доц.,  доктор

Технически университет Габрово, факултет "Стопански", катедра "Физическо възпитание и спорт"

 

Костова Ралица

дипломант

 

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Спорт и кинезитерапия"

 

Коцев Чавдар

доц.,  д-р

 

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Спорт и кинезитерапия"

 

Крайджикова Лейла

доц.,  д-р

leylakr@yahoo.com

 

Национална спортна академия "Васил Левски" - София, факултет "Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация", катедра  "Спортна медицина", сектор Спортен масаж

 

Krstevska Valentina

MD

Skopje, Macedonia

Кънчева Елена

 

Лазарова Павлина

гл. асастент, доктор

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Педагогически факултет, катедра "Психология"

Ланджов Бойчо

ст.ас., д-р, MD

landzhov_medfac@abv.bg

Медицински университет - София, Медицински факултет, катедра по анатомия, хистология и ембриология, Секция Ерготерапия

Лекина Даниела

ст. ас.

 

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Спорт и кинезитерапия"

Лишев Николай

доц.,  д-р

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Спорт и кинезитерапия"

Луканов Веселин

студент

  1. Русенски университет "Ангел Кънчев", Факултет "Природни науки и образование", катедра "Кинезитерапия"

Малчев Малчо

проф., д.п.н.

 

 

Веселин Маргаритов

проф. д.п.н.

 

Милева Елеонора

доц.,  доктор

emileva2002@yahoo.com

 

Национална спортна академия "Васил Левски" - София, Учителски факултет, катедра "Психология, педагогика и социология "

Мирчева Аница

гл. асистент

hrabri_doc@abv.bg

Медицински университет - Плевен, Факултет по "Обществено здраве", катедра "Физикална медицина, рехаби-литация, ерготерапия и спорт ";

 

Клиника по физикална и рехабилитационна медицина при "УМБАЛ  д-р Георги Странски" - Плевен

Митова Екатерина

гл. ас.

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Медикосоциални науки"

Михов Борислав

ст. ас.

b.mihov@gmail.com

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Спорт и кинезитерапия"

Михова Полина

Клиника по физикална и рехабилитационна медицина при "УМБАЛ  д-р Георги Странски" - Плевен

Несторов Явор

Технически университет - Варна, факултет "Корабостроителен", катедра "Физическо възпитание и спорт"

Николова Евелина

ст. преп. ,  докторант

 

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Спорт и кинезитерапия"

Овчаров Владимир

чл. кор., проф.,  д.м.н.

ovcharov@medfac.acad.bg

Медицински университет - София, Медицински факултет, катедра по анатомия, хистология и ембриология

Panova Nevenka

MD

Skopje, Macedonia

Пеев Благовест

Национална спортна академия "Васил Левски" - София

Пеева Диана

ст. пр. , доктор

diana _peeva_1872@abv.bg

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София, факултет  "Транспортен мениджмънт", катедра  "Хуманитарни науки и чужди езици "

Пенчева Невена

доц.,  д-р

nevena_pencheva@yahoo.com

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Спорт и кинезитерапия"

Петков Иван

проф., д.п.н.

vanpetkov@yahoo.com

Национална спортна академия "Васил Левски" - София, факултет "Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация", катедра  "Теория и методика на кинезитерапията"

Петрова Наталия

ст. ас.

 

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Спорт и кинезитерапия"

Попов Ивайло

Национална спортна академия "Васил Левски" - София,

Попов Николай

доц.,  д-р

nikipopov1@abv.bg

Национална спортна академия "Васил Левски" - София, факултет "Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация", катедра  "Теория и методика на кинезитерапията"

Попов Новко

гл. ас.

 

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Спорт и кинезитерапия"

Попова Даниела

доц.,  д-р

dany.popova@abv.bg

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Спорт и кинезитерапия"

Радоев Сергей

гл. ас.,  доктор

 

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по Педагогика, катедра  "Теория и методика на физическото възпитание"

Русев Руси

проф., д.п.н.

rusi_m_rusev@abv.bg

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по Педагогика, катедра  "Теория и методика на физическото възпитание"

Симеонова Теодора

ст. преподавател, докторант

biala_roza2000@abv.bg

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Педагогически факултет, катедра "ТМФВ и спорт"

Станкова Кремка

доц.,  д-р

 

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Спорт и кинезитерапия"

Stardelova Mitrichka

Assoc.Prof., Ph D

 

Skopje, Macedonia

Стоянова Станислава

доц.,  д-р

 

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "      ", катедра  "     "

Ташева Румяна

доц.,  д-р

rumiana_tasheva@yahoo.com

 

Национална спортна академия "Васил Левски" - София, факултет "Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация", катедра  "Теория и методика на кинезитерапията"

Томов Димитър

ст. преп.

 

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по Педагогика, катедра  "Теория и методика на физическото възпитание"

Томова Даниела

гл. ас.,  д-р

danitomova@abv.bg

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по Педагогика, катедра "Теория и методика на физическото възпитание"

Топузов Иван

проф., д.п.н.

ivan_topouzov@yahoo.com

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, факултет "Обществено здраве и спорт", катедра  "Спорт и кинезитерапия"

Тошева Иванка

гл. ас.,

tosheva08@abv.bg

Национална спортна академия "Васил Левски" - София, Учителски факултет, катедра  " Психология, педагогика и социология "

Фенерова Димитрина

ст. асистент

fenerova @yahoo.com

Национална спортна академия "Васил Левски" - София, Учителски факултет, катедра  " Психология, педагогика и социология "

Цветков Валери

гл. ас.

 

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по Педагогика, катедра "Теория и методика на физическото възпитание"

Цветкова Румяна

 

СОДГ № 11 "Теменуга"- Плевен

Чакова Силвия

ст. преподавател

 

Икономически университет - гр. Варна, факултет "Информатика", катедра "Физическо възпитание и спорт"

Янев Стефан

доктор

jane6_bg@yhoo.com

  1. Русенски университет "Ангел Кънчев", Факултет "Природни науки и образование", катедра "Кинезитерапия"

 

Последна промяна: 2012-11-28