Центърът за нови медии и дигитална култура при Югозападния университет "Неофит Рилски" ще проведе своята 5-та Международна научна конференция по Дигитална култура и общество на 3-4 ноември 2017 г. в гр. Благоевград. Конференцията се организира в сътрудничество с катедра "Социология" в Букурещкия университет, Румъния.

Научноизследователският център инициира творческа среда за споделяне на идеи и виждания, за дискутиране на въпроси, които възникват с разгръщането на дигиталната революция и широкото навлизане на информационните и комуникационни технологии в обществото и културата на 21-ви век. Целта на конференцията е да насърчи и активизира научните търсения на изследователи, докторанти и студенти в новата и бързоразвиваща се област на дигиталните технологии и измененията, които те извикват в съвременното общество, в сферите на културата, образованието и изкуствата.

Съорганизатори на научния форум са: Съюзът на учените в България - клон  Благоевград, Факултетът по изкуствата и Катедрата по Културология при ЮЗУ "Н. Рилски".

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

• Дигиталните технологии в съвременното общество - икономически, социални, правни, етични, философски въпроси
• Културата в цифровата ера - възможности и предизвикателства
• Интернет, нови медии, гражданско общество
• Образователни политики през 21-ви век
• ИКТ в образованието
• Изкуство и цифрови технологии
• Други

Работни езици: български, английски

ВАЖНИ ДАТИ:

• 15.09.2017 г. -  Формуляр за кандидатстване и резюме на английски език
• 30.09.2017 г. - Потвърждение на приетите резюмета
• 10.10. 2017 г. - Плащане на такса за регистрация
• 30.10.2017 г. - Изпращане на пълния текст

За контакти и информация:

centernewmedia@abv.bg

Югозападен Университет "Неофит Рилски"

Факултет по изкуствата

Център за нови медии и дигитална култура

Поканата и регистрационния формуляр можете да намерите тук.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Последна промяна: 2017-07-12