Международният университетски семинар за балканистични изследвания и специализации организира XXVI Международна кръгла маса "РАЗРУШЕНИ СВЕТОВЕ... НОВИ СВЕТОВЕ". Форумът ще се проведе на 27 и 28 април 2017 г. в заседателната зала на Ректората. Регистрацията на участниците е с начален час 9.00.

Последна промяна: 2017-04-11