Международната научна конференция "Културен коридор Виа Адриатика - културен туризъм без граници" продължава традиционната за катедра "Туризъм" конференция "Културните коридори на Югоизточна Европа - културен туризъм без граници", която всяка година събира учени от различни професионални направления, обединявайки усилията им за идентифициране, опазване и промотиране на културното наследство на страните в региона, както и използването му като основа за устойчиво туристическо развитие.

Конференцията ще бъде проведена под формата на пътуващ семинар с основен конферентен център - Трогир (Хърватска), където ще се състои кръгла маса на тема "Културно наследство и туризъм". В рамките на форума ще бъдат посетени пет обекта на Световното културно наследство на ЮНЕСКО с цел изследване на добри практики. Пътуващият семинар ще бъде проведен по следното направление: Благоевград - Охрид - Будва - Котор - Дубровник - Сплит - Трогир - Шибеник - Задар и обратно.

За повече информация, моля посетете уебсайта на форума: http://culturalroutes.weebly.com/105310721095107210831086.html

Последна промяна: 2015-02-09