Катедра "Спорт" към Факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" има удоволствието да Ви покани да вземете участие в международна научна конференция на тема "Спорт и рекреация". Конференцията ще се проведе в Университетския център "Бачиново", Благоевград. Международният научен форум се провежда под патронажа на ректора на университета проф. д-р Борислав Юруков.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Доц. д-р Стефан Капралов

Ас. д-р Благой Калпачки

ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ

Х. ас. д-р Александър Катранджиев

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ

Проф. д-р Петър Бонов

Доц. д-р Жасмин Цанкова

Ас. д-р Благой Калпачки

Х. ас. д-р Александър Катранджиев

Ас. д-р Христо Николов

Aс. Александър Марков

Ас. Николай Хаджиев

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

Ас. д-р Благой Калпачки

Основните тематични направления на международната конференция са:

 • Трибуна на треньора
 • Спорт в училище
 • Рекреация
 • Образование, спорт, възпитание

Работни езици

 • Български; английски; испански.

Важни срокове

 • Подаване на автор и заглавие, със заявка за постер или доклад - 15.09.2019 г.
 • Срок за изпращане на доклада в пълен обем - 30.09.2019 г.
 • Докладите могат да бъдат изпращани на: sport@swu.bg .

Такса за участие

 • · Пакет две нощувки, отпечатване на доклада и храноден (Закуска, обяд и вечеря) - 150 лв. (75 евро)
 • · Пакет една нощувка, отпечатване на доклада и храноден (Закуска, обяд и вечеря) - 90 лв. (45 евро)
 • · Публикуване на доклада - 40 лв.

Докладите ще бъдат публикувани в извънреден брой на списание "Спорт и наука"

За подробна информация и регистрация в конференцията можете да се свържете с ас. д-р Благой Калпачки, тел. +359 886 0123 02, e-mail: blagoikalpachki@swu.bg

Последна промяна: 2019-07-09