Философски факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград провежда Докторантско училище и Докторантска сесия на 27 и 28 април 2017 г. в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Каним докторанти по философия, психология, социология и политология да участват в Докторантското училище и Докторантската сесия.

Докторантите се канят да изпратят заявка за участие в Докторантското училище и Докторантската сесия до 5 април 2017 г. на и-мейл: filosofski@swu.bg.

Такса за правоучастие в докторантска научна сесия и докторантско училище е 20 лева.

Докторантите заплащат нощувките си в Университетски център "Бачиново".

Научен Комитет на Докторантското училище и Докторантската сесия:

 • Проф. д-р Борис Манов - председател
 • Проф. д-р Георги Апостолов
 • Проф. д.с.н. Валентина Миленкова
 • Проф. д.пс.н. Людмил Кръстев
 • Доц. д-р Георги Донев
 • Доц. д-р Петя Пачкова
 • Проф. д-р Зоран Матевски
 • Проф. д-р Рубин Земон

Организационен Комитет на Докторантското училище и Докторантската сесия:

 • Проф. д.с.н. Валентина Миленкова - председател
 • Гл. ас. д-р Марио Маринов
 • Ас. д-р Татяна Петкова
 • Ас. д-р Десислава Иванова
 • Ас. д-р Атанаска Чолакова
 • докт. Владислава Ленджова
 • Ива Димитрова, Секретар, Философски факултет
Последна промяна: 2017-04-24