На 21 март 2016 година от 10.30 часа в заседателна зала 114 на Първи учебен корпус на Югозападния университет "Неофит Рилски" се открива Седмица на математиката. Събитието е организирано и се провежда по повод 40-годишнината от основаването на Югозападния университет "Неофит Рилски" и 55-годишнината от създаването на секцията на Съюза на Математиците в Благоевград.

Организатори на събитието са:

1. Институт по математика и информатика на БАН (ИМИ)
2. Югозападен Университет "Неофит Рилски" (ЮЗУ)
3. Съюз на математиците в България (СМБ)
4. Природо-математическа гимназия "Акад. С. Корольов", Благоевград (ПМГ)
5. Фондация Георги Чиликов


Дейности: л
екции за ученици с повишен интерес към математиката, информатиката и математическата лингвистика, курс за учители по математика и информатика, състезание за 4-7 клас, математически викторини, изложби, беседи и дискусии.

Лектори: чл.-кор. Олег Мушкаров, проф. Петър Бойваленков, доц. Емил Колев, доц. Ивайло Кортезов, доц. Славчо Щраков

Последна промяна: 2016-03-21