Понеделник, 21.03.2016 година

 • 10.30               Откриване                                                                             ЮЗУ"Неофит Рилски"
  Заседателна зала 114
 • 11.30-13.00    Лекция ученици 8-9 клас, Инварианти,
  доц. Емил Колев, ИМИ-БАН                                                          ПМГ
 • 14.00-16.00    Лекция-дискусия учители, Подготовка по комбинаторика,
  доц. Емил Колев, ИМИ-БАН                                                          Къща "Математика"

Вторник, 22.03.2016 година

 • 11.30-13.00    Лекция по математическа лингвистика 8-9 клас                ПМГ
 • 16.00-18.00    Лекция-дискусия учители, Подготовка по геометрия,
  гл. ас. Стоян Боев                                                                Къща "Математика"

Сряда, 23.03.2016 година

 • 13.00-15.00    Лекция-дискусия учители, Подготовка по теория на числата,
  проф. Петър Бойваленков                                                   Къща "Математика"
 • 11.30-13.00    Лекция по състезателна информатика 8-9 клас                 ПМГ
 • 15.30-17.00    Вечер на математиката, Катерина Марчева,
  (малки класове - изложба, викторина, забавна математика,
  награждавания)                                                                    Младежки дом

Четвъртък, 24.03.2016 година

Ден на ЮЗУ "Неофит Рилски"

 • 10.00-12.00    Състезание 4-7 клас,
  проф. Петър Бойваленков, доц. Ивайло Кортезов            ПМГ
 • 11.30-13.00    Лекция ученици 10-12 клас - представяне на Природо-
  математически факултет                                                    ПМГ
 • 13.00-14.00    Лекция ученици 4-5 клас,
  доц. Ивайло Кортезов, ИМИ-БАН                                     ПМГ
 • 13.00-14.00    Лекция ученици 6-7 клас,
  проф. Петър Бойваленков, ИМИ-БАН и ЮЗУ                   ПМГ
 • 18.00-19.30    Среща ученици-студенти-преподаватели в
  ЮЗУ "Неофит Рилски"

Петък, 25.03.2016 година

Ден на Природо-математическа гимназия "Акад. С. Корольов"

 • 9.00-10.30      Лекция ученици 4-5 клас                                                     ПМГ
 • 11.00-12.30    Лекция ученици 10-12 клас, Занимателни задачи
  в теория на компютъра, доц. Славчо Щраков, ЮЗУ                     ПМГ
 • 14.00-15.30    Лекция ученици 7 клас                                                        ПМГ

Събота, 26.03.2016 година

 • 9.00-10.30      Лекция ученици 8-9 клас, Екстремални задачи в геометрията,
  чл.-кор. Олег Мушкаров, ИМИ-БАН и ЮЗУ                                 ПМГ
 • 11.00-12.30    Лекция ученици 10-12 клас, Екстремални задачи в геометрията
  чл.-кор. Олег Мушкаров, ИМИ-БАН и ЮЗУ                                ПМГ

Забележки:

 1. Във връзка със Седмицата ще се организира и курс за учители за внедряване на изследователския подход в образованието по математика по линия на европроекта МАСКИЛ.
 2. В състезанието могат да участват и ученици от други градове.
Последна промяна: 2016-03-21