В рамките на програма "Еразъм+" на Европейската комисия, Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява конкурс за мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители за учебната 2021/2022 г.

За да получат повече информация всички студенти, докторанти, преподаватели и служители могат да се включат по време на онлайн презентациите на програмата, по следния график:

Студенти:

-          14.04.2021 г. - 10:00 ч. - https://bbb.swu.bg/b/sta-2ra-rk2

-          29.04.2021 г. - 10:00 ч. - https://bbb.swu.bg/b/sta-2ra-rk2

Преподаватели:

-          21.04.2021 г. - 10:00 ч. - https://bbb.swu.bg/b/sta-3gq-ech

Служители:

-          21.04.2021 г. - 13:00 ч. - https://bbb.swu.bg/b/sta-3gq-ech

 

I. Студентска мобилност с цел обучение

Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен  ТУК. Студентът/докторантът избира университет партньор на съответния факултет, където се обучава и вписва името му във формата за кандидатстване.

Периодът за кандидатстване е 22 март - 10 май 2021 г. (вкл.).

Продължителност на студентската и докторантската мобилности с цел обучение: от 90 дни до 12 месеца

 

  1. Необходими документи за мобилност на студенти и докторанти с цел обучение

 

Стипендията за студенти и докторанти е в размер на 470 - 520 евро на месец в зависимост от приемащата държава.

Кой може да участва?

Всеки действащ студент и докторант, независимо от формата на обучение, в Югозападния университет "Неофит Рилски", който отговаря на следните критерии:

  • да е гражданин на Република България,  официално признат  за бежанец, лице без гражданство, постоянно  или временно пребиваващ чужденец, с постоянна или временна адресна регистрация в България;
  • към датата на заминаване да е завършил първи курс на обучение - Всички първокурсници могат да кандидатстват*.
  • да има среден успех от минимум 4.50 от всички предходни семестри;
  • да владее английски език или езика на приемащата страна.

 

*Забележка: Всички първокурсници могат да кандидатстват, тъй като към датата на заминаване ще имат завършени поне два семестъра.

Каква е процедурата по кандидатстване?

  • Студентът/докторантът подава формата за кандидатстване и уверението за успех по електронен път на един от следните имейл адреси: hristo_dimitrov@swu.bg или stanislav_grozdanov@swu.bg, или в кабинет 101 на Ректората;
  • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред комисия;
  • След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично;
  • Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за кандидатстване в чуждестранните университети.

 

II. Студентска мобилност с цел практика

Продължителност на студентската и докторантска мобилности с цел практика - от 60 дни до 12 месеца

Кандидатстването за студентска мобилност с цел практика е целогодишно.

 

Студентите могат да потърсят стаж в секцията "Намери своя стаж" на университетския сайт -  /academic-activities/international-relations-and-programs/erasmusplus/key-action-1-%E2%80%93-learning-mobility-of-individuals/%D0%BAa103-mobility-between-programme-countries/student-training-information/find-your-internship.aspx

 

Важно: Студенти, записани в първи курс на обучение могат да кандидатстват за мобилност с цел практика.

ВРЕМЕВА РАМКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2021/2022 г.

Мобилности на студенти и докторанти с цел обучение

ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД

Подаване на форма за кандидатстване за студентска и докторантска мобилности  (по електронен път или в Ректората, каб. 101

22.03.2021 - 10.05.2021 г.

Онлайн информационни дни за студенти на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/sta-2ra-rk2

14.04.2021 г. -  10:00 ч.

29.04.2021 г. - 10:00 ч.

Информационен ден за преподаватели* и служители** - на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/sta-3gq-ech

*Преподаватели - 21.04.2021 г. - 10:00 ч.

** Служители - 21.04.2021 г. - 13:00 ч.

Онлайн интервю/събеседване на чужд език с кандидатите студенти и докторанти

12.05.2021 г. - 10:00 ч.

Онлайн интервю/събеседване на чужд език с кандидатите преподаватели* и служители**

*Преподаватели - 13.05.2021 г. - 10:00 ч.

** Служители - 13.05.2021 г. - 13:00 ч.

Онлайн инструктаж за избраните за участие в мобилност студенти и докторанти

14.05.2021  - 10:00 ч.

III. Мобилност на персонала с цел преподаване и с цел обучение

 

1. Необходими документи за преподаватели и служители

* Забележка: Документите се подават по електронен път на имейл адреси: hristo_dimitrov@swu.bg или stanislav _grozdanov@swu.bg, или в кабинет 101 на Ректората;

Продължителността на мобилността за преподаватели и служители е минимум 2 последователни дни до максимум 5 работни дни

 

За информация и въпроси:

Отдел "Международни образователни програми и сътрудничество", каб. 101 в сградата на Ректората

e-mail: hristo_dimitrov@swu.bg и stanislav_grozdanov@swu.bg

тел: +359886512477 или +359886627904

Последна промяна: 2021-03-23