В рамките на програма "Еразъм+" на Европейската комисия Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява конкурс за мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители за учебната 2020/2021 г.

Повече информация за програмата ще бъде представена на изнесените информационни дни, провеждани по инициативата ERASMUSDAYS 2020 at SWU, по следния график:

 • Студенти: 15.10.2020 г., 10:00 ч., зала 115, Учебен корпус № 1. От 11:00 ч. ще се състои и фотоизложба с разкази от Перуджа "Il nostro bel viaggio - Нашето красиво пътуване" с автор Василена Димитрова, Еразъм студент в University for Foreigners of Perugia
 • Преподаватели: 16.10.2020 г., 10:00 ч., зала 114, Учебен корпус № 1
 • Служители: 16.10.2020 г., 13:30 ч., зала 114, Учебен корпус № 1.

I. Студентска мобилност с цел обучение

Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК. Студентът/докторантът избира университет партньор на съответния факултет, където се обучава и вписва името му във формата за кандидатстване.

Периодът за кандидатстване е 05 октомври - 09 ноември 2020 г. (вкл.).

Продължителност на студентската и докторантската мобилности с цел обучение: от 90 дни до 12 месеца

1. Необходими документи за мобилност на студенти и докторанти с цел обучение

 • попълнен формуляр за кандидатстване (Student Application Form);
 • уверение от Учебен отдел за успех от всички предходни семестри;
 • сертификат за владеене на английски език или езика на приемащата страна (ако е приложимо).

Стипендията за студенти и докторанти е в размер на 470 - 520 евро на месец в зависимост от приемащата държава.

Кой може да участва?

Всеки действащ студент и докторант, независимо от формата на обучение, в Югозападния университет "Неофит Рилски", който отговаря на следните критерии:

 • да е гражданин на Република България, официално признат за бежанец, лице без гражданство, постоянно или временно пребиваващ чужденец, с постоянна или временна адресна регистрация в България;
 • към датата на заминаване да е завършил първи курс на обучение;
 • да има среден успех от минимум 4.50 от всички предходни семестри;
 • да владее английски език или езика на приемащата страна.

Каква е процедурата?

 • Студентът/докторантът подава или по електронен път формата за кандидатстване и уверението за успех на един от следните имейл адреси: erasmus.coordinator@swu.bg или stanislav_grozdanov@swu.bg, или в кабинет 101 на Ректората;
 • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред комисия в съответния факултет;
 • След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично;
 • Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за апликиране в чуждестранните университети.

II. Студентска мобилност с цел практика

Продължителност на студентската и докторантска мобилности с цел практика - от 60 дни до 12 месеца

Важат същите дати, срокове и условия за участие, както при студентската мобилност с цел обучение. Стажът задължително трябва да бъде по специалността на студента/докторанта.

Студентите могат да потърсят стаж в секцията "Намери своя стаж" на университетския сайт - /academic-activities/international-relations-and-programs/erasmusplus/key-action-1-%E2%80%93-learning-mobility-of-individuals/%D0%BAa103-mobility-between-programme-countries/student-training-information/find-your-internship.aspx

Важно: Студенти, записани в първи курс на обучение могат да кандидатстват за мобилност с цел практика.

Времева рамка на дейностите по програма Еразъм+ за академичната 2020/2021 г.

Мобилности на студенти и докторанти с цел обучение и с цел практика

Дейност

Период

Подаване на форма за кандидатстване за студентска и докторантска мобилности (по електронен път или в Ректората, каб. 101

05.10.2020 г. - 09.11.2020 г.

Информационен ден в рамките на инициативата ERASMUSDAYS 2020 at SWU за студенти

15.10.2020 г. - УК-1, зала 115, 10:00 ч.

Информационен ден в рамките на инициативата ERASMUSDAYS 2020 at SWU преподаватели* и служители**

*Преподаватели - 16.10.2020 г. - УК-1, зала 114, 10:00 ч.

**Служители - 16.10.2020 г. - УК-1, зала 114, 13:30 ч.

Провеждане на интервю/събеседване на чужд език с кандидатите за участие в мобилност (провежда се във Факултета)

10.11 - 13.11.2020 г.

Инструктаж за избраните за участие в мобилност студенти и докторанти - Заседателна зала, Ректорат

18.11.2020 г., 10:30 - Заседателната зала на Ректората

2. Необходими документи за преподаватели и служители

Продължителност на мобилността за преподаватели и служители: до 5 работни дни

За информация и въпроси:

Отдел "Международни образователни програми и сътрудничество", каб. 101 в Ректората
e-mail: erasmus.coordinator@swu.bg, stanislav_grozdanov@swu.bg
тел: +359884113375 или +359886627904

Последна промяна: 2020-10-20