КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМАТА "ЕРАЗЪМ+" ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програма "Еразъм+" за учебната 2019/2020 г. в чуждестранни университети.

Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК.

Срокът за кандидатстване е от 7-и октомври до 8-и ноември 2019 г. (вкл.) Студентите и докторантите подават заявление за участие и уверение за успех от всички предходни семестри в кабинет 107 на Ректората в рамките на посочения период.

Събеседванията с кандидатите ще се проведат по факултети. Датите за провеждане на събеседванията са 11.11.2019 г. или 12.11.2019 г.

ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД

Подаване на заявление за участие в студентска и докторантска мобилност  - заявлението се подава в каб. 107 на Ректората

07.10. - 08.11.2019 г.

Провеждане на интервю/събеседване на чужд език с кандидатите за участие в мобилност (провежда се във Факултета)

11.11 или 12.11.2019 г.

Инструктаж на селектираните за участие в мобилност студенти и докторанти

14.11.2019 г., 10:00 ч., Заседателна зала, Ректорат

Втори инструктаж преди заминаване (незадължителен)

27.01.2020 г., Заседателна зала, Ректорат

Кой може да участва?

Всички действащи студенти и докторанти в Югозападния университет "Неофит Рилски", които отговарят на следните критерии:

  • Български гражданин, постоянно  или временно пребиваващи  чужденци
  • Към датата на заминаване студентът да е завършил минимум два семестъра от обучението си (важи само за мобилност с цел обучение, за мобилност с цел практика това условие не важи)
  • Студентът да има среден успех от минимум 4.50 от всички предходни семестри.

Каква е процедурата?

  • В кабинет 107 на Ректората се подават заявление за участие и уверение за успех от всички предходни семестри.
  • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред Факултетската "Еразъм+" комисия.
  • След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично.
  • Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за апликиране в чуждестранните университети.

За информация и въпроси:

Отдел "Международни образователни програми и сътрудничество", каб. 107 в Ректората

e-mail: stanislav_grozdanov@swu.bg

тел: 0886 62 79 04

Последна промяна: 2019-10-08