Зимен семестър

учебни занятия

15 седмици

01.09.2014 г.- 12.12.2014 г.

изпитна сесия

3 седмици

15.12.2014 г.- 21.12.2014 г.

05.01.2015 г.- 18.01.2015 г.

ваканция

2 седмици

22.12.2014 г.- 04.01.2015 г.

поправителна сесия

1 седмица

19.01.2015 г.- 24. 01.2015 г.

Летен семестър

учебни занятия

15 седмици

26.01.2015 г.- 08.05.2015 г.

изпитна сесия

3 седмици

11.05.2015 г.- 30.05.2015 г.

поправителна сесия

1 седмица

01.06.2015 г.- 06.06.2015 г.

годишна ликвидационна сесия

1 седмица

24.08.2015 г.- 30.08.2015 г.

Последна промяна: 2016-01-19