ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

СПИСЪК

НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ПОМОЩНИК-УЧИТЕЛ" В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА - ПАРТНЬОРИ НА ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

ПО ПРОЕКТ "ЗАЕДНО В ПОДКРЕПА НА РАЗЛИЧИЕТО И РАВНИЯ ШАНС ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА"

 

№ по ред

Трите имена на кандидата

Общ бал

1

Светозар Огнянов Ангов

14,66

2

Теодоси Викторинов Митковски

14,63

3

Красимира Мирчева Кюпова

14,33

4

Златка Стефанова Бачева

14,00

5

Цветомира Тодорова Антова

14,00

6

Биляна Атанасова Червенкова

13,75

7

Кристина Златкова Василчева

13,50

8

Свобода Юлиянова Ганчева

13,33

9

Екатерина Димитрова Дончева

13,33

10

Инна Илиева Илиева

13,00

11

Веселка Иванова Польовска

13,00

12

Анжела Димитрова Бочукова

13,00

13

Мариета Димитрова Димитрова

12,75

14

Марияна Иванова Парахулева

12,75

15

Десислава Петрова Шопска

12,33

16

Янка Любенова Облакова

12,33

Списък на резервните кандидати:

№ по ред

Трите имена на кандидата

Общ бал

1

Валентина Георгиева Анастасова

12,25

2

Рая Пламенова Терзиева

12,25

3

Любима Димитрова Делева

12,25

4

Илияна Димитрова Андреева

12,25

5

Димитър Георгиев Дамянов

12,25

6

Катина Боянова Димитрова

12,25

7

Снежана Йосифова Димитрова

12,25

Забележка: Одобрените кандидати (в т. ч. и резервните) ще преминат курс на обучение с продължителност 48 часа в ЮЗУ "Неофит Рилски".

Информация на тел.: 0878391080.

Председател на комисия: Ръководител на проекта:

Доц. д-р Маргарита Колева Доц. д-р Красимира Марулевска

Последна промяна: 2013-08-22