Срокът за подаване на финалните отчети по финансираните по Наредба №9 на МОН проекти е 30 ноември 2013 г.
Отчетите трябва да съдържат:

  • Формуляр за отчитане на резултатите от проектите, финансирани със средства по Наредба №9, съгласно единните критерии (и приложенията към него)
  • Финансов отчет
  • Рецензия

Отчетите трябва да бъдат изпратени на на e-mail: proekti9@swu.bg и след това да се представят и на хартиен носител в Отдел "Научни проекти", стая 214, ректорат.

Последна промяна: 2013-11-22