Международният университетски семинар за балканистични проучвания и специализации е създаден с решение на Академичния съвет на Югозападен универитет "Неофит Рилски" през 1990 година. Негов основател и почетен председател е проф. дфн Илия Конев. Председатели на Управителния съвет са били проф. дфн Илия Конев и доц. д-р Кристина Попова. Към настоящия момент председател е проф. дфн Илия Конев, а изпълнителен председател на Управителния съвет е доц. д-р Елена Тачева.

Последна промяна: 2012-11-28