Състав на Централната университетска комисия по научноизследователската дейност

Председател: Проф. д-р Георги Апостолов - заместник-ректор по научноизследователската дейност
Заместник-председател: Проф. д-р Петър Миланов - началник отдел "Научни проекти"
Членове:

  1. Проф. д-р Емил Куков - Факултет по изкуства
  2. Доц. д-р Манол Станин - Правно-исторически факултет
  3. Доц. д-р Десислава Стоилова - Стопански факултет
  4. Доц. д-р Валери Цветков - Факултет по педагогика
  5. Доц. д-р Борислав Попов - Филологически факултет
  6. Проф. д-р Марио Митов - Природо-математически факултет
  7. Проф. дсн Валентина Миленкова - Философски факултет
  8. Проф. д-р Невена Пенчева - Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт
  9. Доц. д-р Димитрина Керина - Технически факултет

Технически секретар: Весела Билева

Последна промяна: 2017-02-24