Резултати от проучване на студентското мнение за преподавателите, по отношение качеството на обучение /летен семестър  на  уч. 2013-2014г. и зимен семестър на уч. 2014-2015г./

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА Оценки
Проф. д-р Маргарита Колева 4,73
Доц. д-р Левчо Георгиев 5,21; 5,01; 5,47; 4,50
Доц. д-р Димитър Георгиев Димитров 5,18; 5,48
Доц. д-р Анастасия Пашова 5,07
Доц. д-р Веска Вардарева 4,82; 4,98
Гл. ас. д-р Славейка Аврам 4,69; 5,28
Гл. ас. д-р Блага Джорова 5,60; 4,99
Гл. ас. Пламен Иванов 5,27; 4,96
Гл. ас. Ангел Ангелов 4,64; 4,94; 5,30
Доц. д-р Траян Попкочев 4,61
Проф. д.п.н. Йордан Колев 4,96; 4,86
Проф. д.н. Ваня Георгиева 5,12
Проф. д-р Невена Филипова 4,84
Доц. д-р Снежана Попова 5,33
Доц. д-р Пелагия Терзийска 5,67
Доц. д-р Веска Гювийска 4,66; 5,04
Гл. ас. д-р Юлиана Ковачка 4,93; 5,11; 5,03
Доц. д-р Николай Цанков 4,53
Гл. ас. Ася Цветкова 4,55
Гл. ас. Марияна Шехова - Канелова 5,17
Ас. Елена Кондева 4,76; 4,82
Х. ас. Виктория Лазарова 4,78
Проф. д-р Кирил Костов 5,02
Доц. д-р Атанас Георгиев 5,04
Проф. д.н. Магдалена Глушкова 4,72
Доц. д-р Даниела Томова 5,09; 5,23; 5,31
Доц. д-р Евгени Кавдански 5,01
Доц. д-р Валери Цветков 4,73
Гл. ас. Илия Канелов 5,03; 5,36
Гл. ас. д-р Невяна Докова 4,72; 5,26
Проф. д-р Сашко Плачков 4,74; 5,60
Доц. д-р Емилия Божкова 5,11; 5,12
Гл. ас. д-р Светлана Николаева 5,33
Гл. ас. д-р Любима Зонева 4,86; 5,47
Гл. ас. д-р Мария Кавданска 4,73; 5,06
Х. ас. Орлина Орлянова 5,34
Философски факултет
Доц. д-р Георги Апостолов 4,76
Доц. д-р Вяра Николова 4,89
Гл. ас. д-р Силвия Кръстева 5,63
Гл. ас. д-р Георги Величков 4,83
Проф. д.ф.н. Валентин Канавров 5,37
Проф. д-р Лазар Копринаров 5,09
Гл. ас. д-р Бойко Илиев 5,13
Гл. ас. Нина Мирева - Илиева 5,36
Доц. д-р Галина Тасева 5,14
Гл. ас. д-р Янко Бицин 4,86
Доц. д-р Петя Пачкова 5,31; 4,98; 5,19; 4,91; 5,50
Ас. д-р  Калоян Методиев 5,41; 5,42; 5,83; 5,74
Доц. д-р Русанка Манчева 4,85; 4,75
Доц. д-р Стоил Мавродиев 4,76
Доц. д-р Мария Мутафова 4,78
Доц. д-р Иванка Асенова 5,2
Ас. Йоанна Андонова 5,67
Ас. д-р Биляна Йорданова 5,36
Х. ас. Теодор Гергов 5,24
ас.д-р Николай Иванчев 4,78
ас.д-р Десислава Иванова 5,37
Ас. д-р Гергана Станоева 4,8
Доц. д-р Мария Серафимова 5,20; 5,29
Гл. ас. д-р Вера Велева 5,62; 5,77
Доц. д-р Жеко Кьосев 4,66
Гл. ас. д-р Ангел Цветков 5,13; 5,52; 5,83
Гл. ас. д-р Ивета Якова 4,77; 5,42
Доц. д-р Йордан Калчев 5,53; 4,96
Гл. ас. д-р Петранка Стойкова 4,86; 5,49; 5,06; 5,39
Ас. Диляна Керанова 5,08
Филологически факултет
Проф д-р Антони Стоилов 4,76
Доц. д-р Борислав Попов 4,58
Доц. д-р Лъчезар Перчеклийски 4,83; 5,02; 5,17
Гл. ас. д-р Любка Иванова Ненова 4,76; 5,60; 4,88; 5,03
Гл. ас. д-р Радослав Цонев 5,58; 5,82; 5,64; 5,76; 4,70
Х. ас. Андрей Бобев 5,15
Ас. Петя Славчева 4,78
Гл. ас. д-р София Мицова 4,93; 4,82
Ас. Красимира Хаджиева 5,65; 5,44
Доц. д-р Елена Тачева 4,67
Гл. ас. д-р Силвия Георгиева 5,56; 4,59
Гл. ас. Мария Христова 4,71; 5,08
Доц. д-р Владимир Пенчев 5,5
Гл. ас. д-р Венцислав Божинов 4,83
Ас. Елисавета Стойчева 5,64
проф. д.ф.н. Цветан Ракьовски 5,07
Доц. д-р Албена Вачева 4,94,5,10; 5,06; 5,89
Доц. д-р Роман Хаджикосев 4,91; 5,13
Гл. ас. д-р Бойка Илиева - Пензова 5,09; 5,04
Гл. ас. д-р Елена Азманова - Рударска 5,39; 5,19
Х. ас. Мария Чорбаджийска 5,19; 5,21; 5,19
Х. ас. Христина Андонова 5,02
Доц. д-р Елисавета Бояджиева 4,95
Гл. ас. д-р Яна Чанкова 4,65
Гл. ас. Мария Багашева - Колева 5,10; 5,49
Гл. ас. Елена Андонова - Калъпсъзова 4,97; 4,99
Гл. ас. д-р Дафина Костадинова 4,83
Гл. ас. Мария Анастасова 5,43; 5,94
Ас. д-р Зарина Маркова 4,93
Гл. ас. Яна Манова - Георгиева 5,36; 5,44
Х. ас. Вергиния Данаилова 5,86
Доц. д-р Петър Воденичаров 4,62
Гл. ас. д-р Елена Стоянова 5,63; 5,88
Гл. ас. Миглена Михайлова 5,58; 5,82
Ас. Ивана Стоичков 4,71
Ас. Дончо Георгиев 5,38
Правно-исторически факултет
Доц. д-р Димитрина Стефанова 5,18; 5,12
Доц. д-р Иван Газдов 5,25; 5,30
Гл. ас. д-р Славка Попова 5,04; 5; 5,27; 5,15; 5,32
Доц. д-р Славянка Ангелова 5,32; 5,04; 4,77; 5,15
Гл. ас. д-р Радостина Михайлова 5,06; 4,89; 5,46; 5,65; 5,61; 5,62
Проф. д-р Стефка Наумова 4,88; 4,88
Доц. д-р Владимир Дулов 4,97
Проф. д-р Анна Чолева - Димитрова 4,95
Ас. Марияна Петрова 5,05
Ас. Милена Янкова 5,36; 5,47; 5,43
Ас. Ирина Малешевска 4,99
Гл. ас. д-р Мария Хаджипетрова 4,82; 5,41; 5,57
Гл. ас. д-р Анна Янева - Христова 5,52
Проф. д-р Александър Рангелов 5,18
Доц. д-р Николай Марин 5,23
Доц. д-р Николай Попов 5,6
Доц. д-р Димитър Тюлеков 4,58
Ас. Йосиф Кочев 4,78
Ас. Десислава Янева 4,99
Гл. ас. д-р Маргарита Чешмеджиева 5,08
Проф. д-р Добринка Чанкова 5,29
Доц. д-р Валентин Василев 5,02; 4,97
Доц. д-р Манол Станин 5,01; 4,78
Доц. д-р Валентина Голева 5
Гл. ас. Мила Горова 5,39; 4,80; 5,57
Гл. ас. д-р Надежда Кръстева 5,25; 5,44
Ас. д-р Олга Чорбаджийска 4,94; 5,11
Гл. ас. д-р Гергана Кресналийска 4,57; 5,07
Ас. д-р Георги Михайлов 5,07; 4,58; 5,52; 4,52
Проф. д-р Тенчо Колев Дундов 4,89; 5,38
Проф. д-р Румен Владимиров 5,28; 5,23
Проф. д-р Георги Близнашки 5,16
Проф. д-р Стойко Стойков 4,83
Ас. Миглена Йовкова 5,22
Гл. ас. д-р Гергана Андонова 5,13
Ас. Давид Сукалински 5,46
Ас. С. Новоселска 4,57
Ас. Татяна Андонова 5,3
Ас. Николай Колев 5,01
Ас. Мария Тодорова 5,16
Ас. Радослав Радославов 4,90; 4,97
Доц. д-р Александър Иванов 5,01; 4,91
Доц. д-р Солунка Попова 5,16
Гл. ас. д-р Асен Воденичаров 4,81; 5,02; 5,01; 5,09; 5,34; 4,83
Проф. д-р Атанас Василев 4,71
Гл. ас. д-р Атанас Иванов 4,70; 5,18
Гл. ас. Кристиян Пройчев 5,04
Ас. д-р Незабравка Стоева 4,84; 5,11
Ас. д-р Николета Лазарова 4,85; 5,39
Проф. д-р Методи Марков 5,06; 5,07
Ас. Емилия Дончева 4,99
Ас. Фатме Демирова 4,54; 4,60
Ас. Сузана Рангелова 5,17; 4,72
Ас. Христина Пашова 4,78
Доц. д-р Марияна Пискова 4,96
Гл. ас. д-р Нурие Муратова 4,94; 5,11
Доц. д-р Стефан Дечев 4,71; 5,62; 5,30; 4,84
Доц. д-р Костадин Паев 4,89
Гл. ас. д-р Янко Христов 5,26
Проф. д-р Калин Порожанов 5,13
Доц. д-р Елеонора Пенчева 4,52
Гл. ас. д-р Александър Порталски 5,32
Доц. д-р Иван Петров 4,64; 5,01; 5,20
Доц. д-р Снежана Ракова 4,89; 4,65
Гл. ас. д-р Диана Велева Иванова 5,15; 5,36
Гл. ас. д-р Илко Дренков 4,87; 5,27; 5,37
Ас. Цветан Катранджиев 5,41
Стопански факултет
Доц. д-р Елена Биячева 4,89
Доц. д-р Донка Иванова 4,67
Доц. д-р Пламен Пъчев 5,40; 5,47; 4,57
Х. пр. Атанас Делев 4,83
Проф. д-р Мария Кичева - Кирова 5,64
Доц. д-р Теменужка Каролова Жигалова 4,88; 5,59; 5,20; 4,74; 4,62
Гл. ас. Цветана Антипешева 5,60; 4,88; 5,03
Гл. ас. д-р Бойчо Стойчев 4,78; 5,20; 4,90
Гл. ас. Станка Ринкова 5,11; 4,71; 4,84
Гл. ас. д-р Петър Първанов 4,66; 4,84
Ас. д-р Владислав Кръстев 5,7
Ст. пр. Любов Иванова 5; 4,98; 5,11
Гл. ас. Елена Балева 5,76; 4,85; 5,08; 4,97
Х. пр. Благовеста Коюмджийска 5,19
Доц. д-р Мария Станкова 4,9
Доц. д-р Преслав Димитров 4,93; 5,27
Гл. ас. д-р Гергана Ангелова 5,06; 5,58
Гл. ас. д-р Любомира Пинелова 5,25
Проф. д-р Рая Мадгерова 4,72; 5,02
Доц. д-р Милена Филипова 5,01
Гл. ас. д-р Райна Димитрова 5,04; 5,29
Гл. ас. д-р Динка Златева 4,71; 5,08
Доц. д-р Вяра Кюрова 5,52; 5,14; 4,70; 5,58
Гл. ас. д-р Мариана Ушева - Тасева 5,01; 5,36; 5,11; 5,55
Ас. д-р Диляна Янева 5,68; 5,70
Ас. Ани Атанасова 5,33; 4,80; 5,48
Проф. д-р Ганчо Ганчев 4,74
Доц. д-р Живко Райков 4,78
Доц. д-р Елена Ставрова 5,34; 4,99; 5,14; 5,43; 4,94; 5,19
Гл. ас. Виктор Хаджикотев 4,77
Гл. ас. д-р Иван Тодоров 4,93
Проф. д-р Стоян Стоянов 4,82; 5,29
Доц. д-р Илко Пенков 5,09; 5,01; 5,06
Х. пр. Костадин Рупов 4,77
Гл. ас. Радка Андасарова 5,15; 5,18; 5,40
Д-р Николай Патонов 4,71
Гл.ас. д-р Цветомир Цветков 5,66
Природо-математически факултет
Проф. д-р Илия Гюдженов 4,92
Доц. д-р Марек Тасев 5,47
Доц. д-р Васил Грозданов 5,11
Доц. д-р Михаил Колев 4,73; 4,88
Гл. ас. Цанка Митова 5,40; 5,36
Доц. д-р Илинка Димитрова 5,28
Ас. Бояна Гъркова 5,46
Доц. д-р Борислав Юруков 5,06
Проф. д.н. Иван Мирчев 4,74; 4,93; 5,14
Доц. д-р Стефан Стефанов 5,15; 5,15; 5,10
Ас. Григор Илиев 5,14
Гл. ас. д-р Велин Кралев 4,9
Проф. д-р Петър Миланов 4,99
Доц. д-р Димитър Ковачев 5,54; 5,50
Доц. д-р Елена Каращранова 4,99; 5,28
Доц. д-р Георги Тупаров 5,44; 4,98
Гл. ас. д-р Иво Дамянов 5,28
Доц. д-р Красимир Йорджев 4,55; 4,57
Доц. д-р Петър Бойваленков 4,83; 5,26
Проф. д.н. Нина Синягина 4,97
Ас.д-р Николай Китанов 4,96; 5,30; 5,15
Проф. д-р Мария Шишманова 5,37; 5,05
Доц. д-р Константин Тюфекчиев 5,08; 5,32
Доц. д-р Лидия Сакелариева 5,27
Доц. д-р Емилия Патарчанова 5,03; 5,36
Гл. ас. д-р Надежда Николова 4,91; 4,98
Доц. д-р Красимир Стоянов 4,94
Доц. д-р Иван Дреновски 4,81; 4,86
Доц. д-р Бойко Колев 4,71; 5,34; 5,59
Доц. д-р Пенка Кастрева 5,07; 4,66
Гл. ас. д-р Емил Гачев 5,44
Ас. Александър Пулев 5,46; 5,55
доц. д-р Стефка Цекова 5,43; 5,63
Ас. Галина Безинска 5,18; 4,71
Доц. д-р Илияна Иванова 4,95
Доц. д-р Живко Велков 5,23; 5,13
Проф. д-р Марио Митов 5,06
Ас. Елица Чорбаджийска 5,4
Ас. Василка Маркова 5,02
Доц. д-р Любен Михов Иванов 4,51; 5,03
Гл. ас. Красимир Дамов 5,04
Доц. д-р Радост Василева 5,43; 4,84
Гл. ас. д-р Дарина Каишева 5,47; 4,57
Гл. ас. Камен Димитров 4,81
Гл. ас. д-р Румяна Попова 4,66; 5,31
Гл. ас. д-р Ралица Станоева 5,11; 5,03
Факултет по изкуствата
Доц. д-р Здравка Лисийска 5,74; 5,86; 5,80; 4,98
Проф. д-р Емил Куков 5,08; 4,82; 4,79
Гл. ас. д-р Анна Покровнишка 5,02; 5,26; 5,32
Гл. ас. Мария Онтева 5,98; 5,04
Гл.ас. д-р Диана Захариева 5,36; 5,86; 4,94; 5,77; 5,12
Доц. Ралица Игнатова 5,2
Доц. д-р Мария Блажева 5,52
Доц. д-р Клавдия Камбурова 5,13; 5,53; 5,49
Ас. Крум Иванов 5,24
Ас. Биляна Топалова 5,03
Доц. д-р  Адриан Георгиев 5,49; 5,63
Проф. д-р Николай Цветков 5,39
Гл. ас. Цветанка Гаврилова - Иванова 4,81
Доц. Георги Гаров 4,8; 5,31; 5,53; 5,42
Доц. Петър Петров 4,71
Ас. Маргарита Братоева 4,77
Ас. Надежда Здравкова 5,36
Гл. ас. д-р Григор Григоров 5,26
Доц. д-р Татяна Шопова 4,79
Гл. ас. д-р Лъчезар Антонов 4,62; 5,09
Ас. Цветелина Котева 5,42
Гл. ас. д-р Николина Кротева 5,34; 5,33; 4,96
Проф. д.н. Филип Павлов 4,82
Гл.ас. д-р Виолин Василев 5,83; 5,69
Проф. Александър Куюмджиев 5,02; 4,76
Ас. д-р Магдалена Лобутова 4,98
Доц. д-р Галина Попова 4,84
Доц. д-р Желка Табакова 5,43; 5,33; 5,63; 5,57; 5,06
Доц. д-р Иванка Влаева - Стоянова 5,21; 5,75; 5,79
Факултет по обществено здраве,
здравни грижи и спорт
Доц. д-р Чайка Дикова 5,62
Гл. ас. д-р Йоанна Цветанова 5,28; 5,33; 5,10
Доц. д-р Даниела Боцева 5,51
Доц. д-р Стоян Везенков 5,69
Х. ас. Ваня Костадинова 4,87
Гл. ас. д-р Наталия Петрова 5,09; 5,50
Доц. д-р Чавдар Коцев 4,85
Гл. ас. д-р Даниела Лекина 5,03
Гл. ас. д-р Николай Хаджиев 5,59
Технически факултет
Доц. д-р Иванка Георгиева 5,51
Доц. д-р Иван Тренчев 4,84
Доц. д-р Валери Въчков 5,36; 4,93
Доц. д-р Владимир Гебов 5,21; 5,28
Гл. ас. д-р Уляна Паскалева 4,89; 5,06
Гл. ас. д-р Анка Бенова - Марковска 5,62
Гл. ас. д-р Любомир Марков 5,59; 5,60
Гл. ас. Лилия Кипрова 5,41
Доц. д-р Васил Агапиев 5,28
Ас. Венцислав Петров 5,29
Доц. д-р Димитрина Керина 4,76
Гл. ас. д-р Иво Ангелов 5,44; 5,40
Ас. Иван Тодорин 5,22
Доц. д-р Снежина Андонова 5,54; 5,07
Гл. ас. Тодорка Фичева 5,70; 5,71
Гл. ас. д-р Райка Чингова - Стянова 5,35; 5,81
Ас. д-р Благойка Пълева - Кадийска 5,57; 5,60; 5,84
Проф. Пенка Димитрова 5,03
Ас. Елена Благова 5,82
Последна промяна: 2017-11-23