РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ /зимен и летен семестър  на  уч. 2015-2016 г./
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА Оценки
Доц. д-р Траян Попкочев 4,74; 4,78; 5,17; 4,85
Доц. д-р Снежана Попова 5,14; 5,37; 5,06; 5,04
Доц. д-р Веска Гювийска 4,89; 5,03; 4,73
Гл. ас. д-р Юлиана Ковачка 5,54; 4,76
Ас. Мария Каменичка 4,91; 5,45; 5,68; 5,50; 5,49
Ас. Радослава Топалска 5,06
Доц. д-р Нино Михайлов 5,19; 5
Проф. д-р Ангелина Манова 5,17
Ас. Валентина Чилева 5,36
Проф. д.п.н. Йордан Колев 4,82; 4,65; 4,88; 5,08
Проф. д-р Невена Филипова 5,22; 5,16; 4,33; 4,96
Доц. д-р Пелагия Терзийска 5,37
Доц. д-р Мая Сотирова 4,87; 5,16
Гл. ас. д-р Антоанета Кимчева 4,95; 5,04; 5,06; 5,24
Доц. д-р Николай Цанков 4,69
Гл. ас. д-р Милена Левунлиева 4,82; 5,23
Ас. Елена Кондева 4,54; 5,27; 5,26
Х. ас. Славчо Бобошевски 5,29; 5,33; 4,73
Проф. д.п.н. Елка Янакиева 5,06; 4,74
Доц. д-р Янка Стоименова 4,6
Гл. ас. д-р Красимира Стоянова 5,07; 5,67
Доц. д-р Красимира Марулевска 4,81
Гл. ас. д-р Блага Джорова 5,49; 5,59
Ас. Пламен Иванов 4,74
Х. ас. Михаела Войнова 5,74; 4,72
Х. ас. Цветомира Иванова 4,86
Доц. д-р Евгени Кавдански 4,75; 5,34
Гл. ас. д-р Илия Канелов 5,76
Гл. ас. д-р Стефан Кинов 4,71
Проф. д-р Васил Жечев 5,05
Философски факултет
Проф. д-р Георги Апостолов 5,32; 4,97
Доц. д-р Майя Георгиева 5,32
Доц. д-р Георги Величков 5,42; 5,64; 5,45
Ас. д-р Атанаска Чолакова 5,51; 5,25
Ас. Невена Крумова 5,62
Доц. д-р Стоил Мавродиев 4,76; 4,68
Проф. д-р Станислава Стоянова 5,13; 5,24; 4,52
Гл. ас. д-р Иван Кръстев 4,81; 5,36
Гл. ас. д-р Йовка Ванчева 5,04
Доц. д-р Емил Маджаров 4,7
Ас. д-р Биляна Йорданова 5,56; 4,56
Ас. д-р Десислава Иванова 5,04
Гл. ас. д-р Гергана Станоева 5,06; 5,64; 4,55
Гл. ас. д-р Нина Мирева 5,66; 5,58
Проф. д-р Борис Манов 5,74; 5,55
Доц. д-р Петя Пачкова 5,48
Доц. д-р Мария Серафимова 5,17; 5,19
Гл. ас. д-р Ангел Цветков 5,3; 5,11; 5,40
Гл. ас. д-р Ивета Якова 5,23; 5,18; 5,24
Ас. Диляна Керанова 5,17; 5,09
Доц. д-р Георги Донев 4,74
Проф. д-р Лазар Копринаров 5,3
Доц. д-р Камен Лозев 4,81; 4,83
Х. ас. Теодор Гергов 5,48; 4,98
Ас. д-р Николай Иванчев 5,26; 4,65
Х. ас. Мариана Стамболийска 5,35
Доц. д-р Добринка Пейчева 4,65; 4,88
Доц. д-р Жеко Кьосев 4,91
Проф. д-р Валентина Миленкова 4,68
Гл. ас. д-р Петрана Стойкова 5,38
Филологически факултет
Доц. д-р Гергана Падарева 4,67; 4,62
Гл. ас. д-р Биляна Тодорова 5,45; 5,75
Доц. д-р Лъчезар Перчеклийски 5,07
Гл. ас. д-р София Мицова 5,22; 5,65
Х. ас. Милена Накова 5,64
Гл. ас. д-р Десислава Йорданова - Петрова 5,07; 5,60
Ас. д-р Наталия Сотирова - Милчева 5,77
Проф. д-р Стилян Стоянов 5,6
Проф. д.ф.н. Цветан Ракьовски 5,4
Гл. ас. д-р Бойка Илиева - Пензова 4,83; 5,35; 4,89
Ас. Мария Чорбаджийска 5,17; 5,21; 4,89
Х. ас. Христина Андонова 4,88; 5,05
Доц. д-р Антоанета Михайлова 5,12; 4,98
Доц. д-р Калинка Минкова 5,24; 5,45
Доц. д-р Магдалена Петрова 5,01; 5,09
Гл. ас. д-р Яна Чанкова 4,68
Преп. Иваничка Несторова 5,73; 5,85; 5,52
Преп.  Иванка Сакарева 5,67
Ас. Мариана Гоцева 4,62; 5,46
Доц. д-р Маринела Младенова 4,98; 4,87
Проф. д-р Магдалена Панайотова 4,85
Доц. д-р Светла Томанова 5,69
Ас. д-р Милен Малаков 5,72; 4,97
Ст. преп. Росита Щерева 5,31; 5,40; 5,40; 5,12; 5,36
Преп. Дончо Георгиев 5,24; 5,75; 5,27
Проф. д-р Антони Стоилов 4,83
Доц. д-р Лъчезар Перчеклийски 5,51
Х. ас. Андрей Бобев 5,51
Гл. ас. д-р Мария Христова 5,74; 5,25
Доц. д-р Таня Стоянова 4,73; 5,35; 5,11
Гл. ас. д-р Михаела Кузмова 5,25; 5,51
Доц. д-р Елисавета Бояджиева 5,44
Гл. ас. д-р Мария Багашева - Колева 4,99
Гл. ас. д-р Мария Анастасова 5,05
Правно - исторически факултет
Доц. д-р Верка Лазарова 5,26; 4,95
Доц. д-р Александър Иванов 4,58
Гл. ас. д-р Асен Воденичаров 4,66; 4,81; 5,32
Проф. д-р Атанас Василев 4,61
Ас. д-р Николета Лазарова 5,71
Доц. д-р Константин Танев 4,62
Доц. д-р Манол Станин 4,52; 4,54
Гл. ас. д-р Надежда Кръстева 5,19
Гл. ас. д-р Весела Мирчева 5,35; 5,40; 5,20
Гл. ас. д-р Георги Михайлов 5,32; 4,87; 5,27; 4,82; 5,17
Проф. д-р Тенчо Колев Дундов 4,77; 4,83
Проф. д-р Георги Близнашки 5,05; 4,94; 4,88; 4,88
Съдия Катя Бельова 5,39; 5,52
Ас. д-р Ваня Вълкадинова 5,26; 5
Доц. д-р Веселина Бучкова 5,18
Доц. д-р Юлиана Матеева 5,49; 5,37
Ас д-р Ралица Войнова 5,37
Гл. ас. д-р Анна Христова 5,71; 5,81
Доц. д-р Николай Марин 5,25; 4,86
Гл. ас. д-р Вероника Стоилова 5,94
Проф. д-р Любомир Тимчев 5,45; 4,99
Доц. д-р Валентин Василев 5,19
Ас. д-р Олга Чорбаджийска 5,71
Доц. д-р Николай Цонев 5,27
Ас. д-р Атанас Иванов 5,24
Гл. ас.д-р  Сузана Рангелова 5,17
Ас. Христина Пашова 5,3
Проф. д-р Валентина Попова 4,72
Гл. ас. д-р Маргарита Чешмеджиева 4,67
Проф. д-р Румен Владимиров 5,25
Гл. ас. д-р Гергана Андонова 5,42
Доц. д-р Димитрина Стефанова 5,48
Гл. ас. д-р Славка Попова 4,74; 5,58
Доц. д-р Славянка Ангелова 4,82
Гл. ас. д-р Любомира Христова 5,08; 5,50
Гл. ас. д-р Радостина Михайлова 5,54
Проф. д-р Стефка Наумова 4,64
Ас. д-р Милена Янкова 5,32
Гл. ас. д-р Милена Ангелова 5,13; 5,59
Доц. д-р Стефан Дечев 5,02
Проф. д-р Калин Порожанов 5,15; 5,47
Гл. ас. д-р Диана Велева Иванова 5,09; 5,16
Гл. ас. д-р Илко Дренков 5,39
Стопански факултет
Доц. д-р Десислава Стоилова 5,27; 4,71
Доц. д-р Елена Ставрова 5,09
Гл. ас. д-р Иван Тодоров 4,66; 4,55
Гл. ас. д-р Владимир Ценков 4,72
Х. ас. Мария Паскалева 5,21
Проф. д-р Рая Мадгерова 4,58; 4,61; 5,08; 4,69
Гл. ас. д-р Райна Димиторва 4,82
Доц. д-р Вяра Василева Кюрова 4,70; 5,06
Гл. ас. д-р Мариана Ушева 5,11; 5,11; 4,51; 5,28
Ас. д-р Виктория Калайджиева 5,33; 5,33
Ас. д-р Деница Богданска 4,87; 4,95; 4,68; 5,10
ас. д-р Ани Атанасова 5,01; 4,80; 5,02; 5,04
Доц. д-р Георги Леонидов Георгиев 4,68
Гл. ас. д-р Теодора Динева 5,56; 4,97; 5,09
Гл. ас. д-р Гергана Ангелова 5,05; 5,13
Гл. ас. д-р Руска Кръстева 4,87; 4,83; 5,72; 5,44; 5,42
Ас. д-р Иванка Въсенска 4,90; 5,31; 4,75; 5,51
Гл. ас. д-р Станка Ринкова 4,71; 4,94
Гл. ас. д-р Петър Първанов 4,61; 4,76; 5; 4,75
Доц. д-р Живко Райков 4,64
Проф. д-р Стоян Стоянов 4,84
Доц. д-р Свобода Тошева 4,64; 5,21
Гл. ас. д-р Стоян Танчев 5,11
Гл. ас. д-р  Радка Андасарова 5,01
Гл. ас. д-р Цветомир Цветков 4,95
Доц. д-р Кирил Палешутски 4,61
Гл. ас. д-р Динка Златева 5,18; 5,65; 4,87; 5,23
Доц. д-р Георги Петров Георгиев 4,61
Доц. д-р Мария Станкова 4,90; 4,96
Доц. д-р Преслав Димитров 5,54
Ас. Мая Киткова 5,71; 5,17
Ас.д-р Калейчев 5,66
Доц. д-р Александър Димитров 5,37; 4,80
Доц. д-р Пламен Пъчев 4,83
Проф. д-р Мария Кичева 4,91; 5,52
Ас. д-р Владислав Кръстев 5,50; 5,43
Ст. преп. Любов Иванова 5,1
Х. преп. Благовеста Коюмджийска 4,76
Ас. Айше Авдикова 5,37
Природо-математически факултет
Гл. ас. д-р Велин Кралев 5,73
Проф. д-р Петър Миланов 4,64; 5,04
Доц. д-р Елена Каращранова 5,41
Проф. д-р Нина Синягина 4,97
Ас. Владимир Владимиров 4,65
Доц. д-р Бойко Колев 4,73
Преп. Александър Пулев 5,42
Гл. ас. д-р Веселина Дългъчева 5,27
Доц. д-р Емилия Варадинова 5
Доц. д-р Иванка Станкова 5,17
Х.ас. Радослав Чайров 5,17
Проф. д-р Илия Гюдженов 4,51; 4,95
Доц. д-р Васил Грозданов 5,40; 5,24
Доц. д-р Михаил Колев 5,19
Ас. д-р Бояна Гъркова 5,75; 5,72; 5,64
Доц. д-р Борислав Юруков 5,36; 4,92; 4,95
Гл. ас. д-р Ирена Атанасова 5,21
Гл. ас. д-р Красимир Дамов 5,77
Факултет по изкуствата
Проф. д.н Васил Марков 4,94
Гл. ас. д-р Силвия Петрова 5,19; 5,52
Ас. д-р Антон Генов 5,46
Ас. д-р Нора Голешевска 5,09; 5,83
Ас. д-р Бинка Добрева - Котетерова 5,60; 5,90
Проф. Георги Драчев 5,15
Преп. Румен Дешев 5,47
Доц. Дафин Костадинов 5,06; 5,83
Гл. ас. д-р Никола Праматаров 5,18
Гл. ас. д-р Милена Анева 5,17; 5,26
Ас. Биляна Дилкова 4,96; 5,71
Проф. Николай Цвектов 5,15; 5,51; 5,39; 5,59
Гл. ас. д-р Цветанка Гаврилова 4,65
Проф. д-р Анелия Янева 4,64
Ас. Надежда Здравкова 4,92
Ас. д-р Татяна Христова 5
Доц. д-р Клавдия Камбурова 4,99
Гл.ас. д-р Крум Иванов 5,34
Ас. Биляна Топалова 5,34
Проф. д.н. Румен Потеров 5,05; 5,14
Проф. д-р Николина Огненска 4,96; 5,08; 5,23
Гл. ас. д-р Николина Кротева 5,48; 5,48
Проф. д.н. Йордан Гошев 5,73
Доц. д-р Мария Горанова 5,55; 5,44
Преп. Радка Андреева 5,32
Ас. д-р Мариана Манолева 5,10; 5,27
Доц. д-р Желка Табакова 5,32
Ас. Стефан Далчев 5,8
Ас. д-р Цветомира Съботинова 5,38
Факултет по обществено здраве, здравни грижи и спорт
Доц. д-р Стефка Чинчева 5,27; 5,69
Проф. д-р Париз Паризов 5,46; 5,32
Доц. д-р Михо Михов 4,75
Доц. д-р Васка Станчева 4,98; 5,41
Гл. ас. д-р Виктория Сотирова 4,97
Гл. ас. д-р Йоанна Цветанова 5,16; 5,36; 5,34; 5,06; 5,45; 5,58; 5,38; 4,50, 5,23; 5,42; 5,53
Доц. д-р Катя Дионисиева 5,32; 4,75
Доц. д-р Стоян Везенков 5,15; 5,62; 5,72; 4,94
Проф. д-р Добринка Георгиева 4,74
Гл. ас. д-р Елка Горанова 5,69; 5,74; 5,25; 5,78
Доц. д-р Миглена Симонска 5,39
Доц. д-р Даниела Боцева 5,24
Преп. Анна Андреева 5,78; 5,11
Доц. д-р Дорина Асенова Михова 4,94; 5,47; 5,39; 5,48
Доц. д-р Росица Дойновска 4,72; 5,27; 5,15; 5,44; 5,24; 4,82
Ас. д-р Мариана Бачева 5,61
Ас. д-р Даниела Величкова - Хаджиева 5,61; 5,22; 5,10
Ас. Илиана Фончева 5,33; 5,54; 4,87
Проф. д-р Атанас Щерев 4,79; 5,35
Доц. д-р Петя Андреева 5,26
Доц. д-р Росен Калпачки 5,19; 5,40; 5,13; 5,51
Проф. д-р Невена Пенчева 5,53; 5,51; 5,77; 4,90
Гл. ас. д-р Сергей Радоев Стойнев 4,89; 5,63
Гл. ас. д-р Антон Манчев 5,13
Ас. д-р Христо Атанасов 4,82
Доц. д-р Кремка Петрова Станкова 4,77; 4,79
Доц. д-р Иван Глушков 5,17
Ст. преп. Димитър Томов 4,92; 5,24
Ст. преп. Николай Хаджиев 4,71; 5,06
Ст. преп. Васил Бучински 5,36; 4,84
Ас. д-р Екатерина Деливерска 4,69
Ст. преп. Станислав Атанасов 4,81; 5,20
Технически факултет
Доц. д.н. Петър Апостолов 5,55; 5,73; 5,51; 5,52
Доц. д-р Алексей Стефанов 4,89; 4,98
Гл. ас. д-р Филип Цветанов 5,58; 5,04; 5,53
Преп. Емил Френски 5,64
Ас. Павел Джунев 5,68
Гл. ас. д-р Благойка Пълева - Кадийска 5,21; 5,23; 5,77
Доц. д-р Станко Щраков 4,96; 5,02
Доц. д-р Людмила Танева 4,83
Доц. д-р Иван Тренчев 5,34; 5; 5,17; 5,27; 5,01
Доц. д-р Антон Стоилов 5,3
Гл. ас. д-р Биляна Георгиева 4,83; 5,39
Доц. д-р Уляна Паскалева 5,04; 5,36; 5,56; 5,06; 5,01
Гл. ас. д-р Радослав Мавревски 5,81
Проф. д-р Олег Мушкаров 4,88; 4,85
Гл. ас. д-р Анка Бенова - Марковска 5,04; 5,76
Ас. Методи Трайков 5,05
Доц. д-р Дияна Митова 4,56
Гл. ас. д-р Евдокия Петкова 5,37; 5,40
Ас. Емилия Тошева 5,47
Доц. д-р Димитрина Керина 4,98; 4,97; 5,05
Ас. Иван Тодорин 4,82; 4,95
Доц. д-р Райка Чингова 5,19; 4,93
Ас. Елена Благова 5,53; 5,77
Доц. д-р инж. Иванка Георгиева 5,32
Доц. д-р Владимир Гебов 5,4
Гл. ас. д-р  Любомир Марков 5,72
Последна промяна: 2017-11-23