Bulgar Dili Hazırlık Eğitimi

Blagoevgrad Neofit Rilski Güney-Batı Üniversitesi, Bulgaristan'daki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilere bir yıllık Bulgar dili hazırlık eğitimi sunmaktadır.

Bulgarca hazırlık eğitimi, özel bir müfredat programıyla eğitim-öğretim programlarına uyarak yürütülmektedir.

Bulgar dili eğitiminin yanı sıra alan/dal dersleri hazırlık eğitimi de yapılmaktadır. Dil ile alan/dal dersleri hazırlık eğitimi, en az 9 ay sürmekte olup en fazla 10 kişilik gruplarda yürütülmektedir.

Öğrencilerin dil ve alan/dal dersleri hazırlık eğitimi, aşağıdaki gibi iki gruba ayrılmış zorunlu olan dersleri kapsamaktadır:

1. Hümaniter bilimler için:

  • Bulgarca - 800 ders saati;

2. Diğer bölümlerin tümü için:

  • Bulgarca -  650 ders saati;
  • Tercih edilen bölüme yönelik dersler350 ders saati.

Bulgarca hazırlık kursunun sonunda sınav komisyonu tarafından düzenlenen ve yazılı ile sözlü kısmı olan bir bitirme sınavı yapılmaktadır.

Alan/dal dersleri hazırlık kursunun sonunda sınav komisyonu tarafından düzenlenen ve öğretim programı uyarınca okutulan bütün disiplinleri kapsayan bir bitirme sınavı yapılmaktadır.

Dil hazırlık eğitimi ücreti: 3000 €.

Dil ve alan/dal dersleri hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere Bulgaristan'daki üniversitelere başvurabilmeleri için gerekli olup Bulgaristan Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığı'nca onaylanan örnek uyarınca hazırlanan başarı sertifikası verilmektedir.

Akıcı Bulgarca'ya sahip olan kişiler, dil hazırlık eğitimine katılmadan bütün sınavları yapabilmektedirler.

Yabancı Dil Olarak Bulgarca Standart Testi'nde başarılı olan AB'ye üye olmayan ülkelerin vatandaşı öğrencilere Bulgaristan'daki üniversitelere başvurabilmeleri için gereken "Bulgarca B2 Seviyesi Dil Sertifikası" verilmektedir.

Последна промяна: 2014-09-30