Филологическият факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски" организира обучение по японски език. Обучението за студенти, преподаватели и служители на университета е безплатно. В курса могат да се включат и граждани (срещу заплащане).

Сбирките за уточняване на графика и на групите за провеждане на занятията (начинаещи, напреднали и средно напреднали) ще се състоят на:

  • 5 октомври 2020 г.(понеделник) от 17:00 ч. в зала 558 (Учебен корпус № 1)
  • 6 октомври 2020 г. (вторник) от 17:00 ч. в зала 558 (Учебен корпус № 1)