Уважаеми колеги,

Югозападният университет "Неофит Рилски" и Факултетът "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" имат удоволствието да  Ви поканят да вземете участие в  юбилейна научна конференция с международно участие "Предизвикателства пред общественото здраве".

Конференцията ще се проведе от 5 до 7 ноември 2021 г. в хибриден формат - присъствено и онлайн.

Ако желаете да участвате в конференцията с доклад, можете да подадете заявление и да изпратите пълния текст на доклада до 20.10.2021 г.

За повече информация: fozzgs.conference21@gmail.com


ВАЖНИ СРОКОВЕ:
*Срокът за изпращане на целите доклади е удължен до 20.10.2021 г. (включително).
*Срокът за ранно заплащане на такса, която е в размер на 80 лв. (50 лв. за студенти и докторанти) е до 20.10.2021 г. (включително).
*Срокът за късно заплащане на такса, която е в размер на 100 лв. (60 лв. за студенти и докторанти) е след 20.10.2021 г. до деня на началото на самата конференция.
* 05.11.2021 г. - Таксата може да се заплати и на място от лицата, които ще участват присъствено.