За пета поредна година Техническият факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски" ще  бъде домакин на XХХ Юбилейна международна научна конференция за студенти и млади учени. Конференцията ще се проведе на 7 и 8 октомври 2021 г. в Университетския център "Бачиново". Форумът е част от събитията, посветени на 45-годишнината от създаването на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Научното събитие се провежда в сътрудничество със Съюза на специалистите по качество в България и ще даде възможност за изява на български и чуждестранни докторанти, млади учени, студенти и специалисти и ще повиши информираността им за особеностите при разработване на докторска дисертация.

Пред участниците в Международната научна конференция ще бъдат изнесени и лекции относно специфичните изискванията за разработване на докторски дисертации.

Форумът ще стартира в 10:00 ч. на 7 октомври 2021 г. в Университетския център "Бачиново". При промяна на епидемичната обстановка, конференцията ще се проведе хибридно или в електронна среда.