СЪБИТИЕ:

Информационен форум със студенти от ЮЗУ "Неофит Рилски" на тема "Доброволчеството - стратегически приоритет за превенция на престъплението трафик на хора. Аудио-визуалните изкуства като социални аспекти на индикативната превенция."

ДАТА:

10 май 2017 г.

НАЧАЛЕН ЧАС:

10:00 ч.

МЯСТО:

Зала 114 на ЮЗУ "Неофит Рилски"

ОРГАНИЗАТОРИ:

Център "Кариерно развитие" ЮЗУ "Неофит Рилски", Катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство"

Местна комисия за борба с трафика на хора-Благоевград в партньорство с Община Благоевград.

МОДЕРАТОРИ:

Доц. д-р Емил Маджаров - психолог, преподавател по юридическа и пенитенциарна психология в ЮЗУ "Неофит Рилски"

Д-р Ирина Китова - ментор на екип от студенти - доброволци

Христо Калоферов - журналист

Любка Костадинова, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора - Благоевград

ПРОГРАМА

10:00 - 10:30

Ирина Китова

Любка Костадинова

Христо Калоферов

Откриване на форума с изложба от тематични плакати на студенти от катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство". Представяне на цялостната концепция на Кампанията за превенция на трафика на хора, реализирана съвместно със студенти от ЮЗУ и НБУ, изработени информационни материали от студенти на катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство".

10:30 - 10:40

Блага Евтимова, сътрудник на Г-жа Мария Габриел, ръководител на българската делегация на Групата на ЕНП в Европейския парламент и Зам.-председател на Групата на ЕНП.

Видеообръщение от г-жа Мария Габриел по повод събитието.

10:40 - 11:20

Ирина Китова

Христо Калоферов

Представяне на филм-дипломна работа на Христо Калоферов "Трафик на червени обувки" с ръководител проф. Павел Милков.

11:20 - 11:40

Доц. д-р Емил Маджаров

Любка Костадинова

Експерт от Държавна агенция за закрила на детето

Кратка ретроспекция на престъплението трафик на хора (видове експлоатация, профил на жертвите и трафикантите).

Участие на експерт от Държавна агенция за закрила на детето с информация за опита на Агенцията в превенцията на деца от трафик на хора.

11:40 - 12:00

Кампании за превенция на трафика на хора. Национална студентска доброволческа кампания за превенция на трафика на хора 2015-2017 година. Изкуството като подход за превенция. Добри практики. Резултати. Перспективи.