ЮГОЗАПАДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

ФИЛОСОФСКИЯТ ФАКУЛТЕТ

ЦЕНТЪРЪТ ПО ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОАНАЛИЗА

 

 

 

ВИ КАНЯТ

НА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

 

СВОБОДАТА:

ВЪЗМОЖНА И НЕВЪЗНОЖНА

16-17 МАЙ 2018

 

БЛАГОЕВГРАД

 

 

Заявка за участие с тема на доклад на адрес: nevena_krumova@swu.bg

Краен срок за подаване на теми: 08.05.2018 г.