Центърът за изследване и разпространение на политически и философски идеи (ЦИРПФИ) при катедра "Философски и политически науки" към Философския факултет, е партньор в изпълнението на международен проект, свързан с честването на 130-годишнината от рождението на Лудвиг Витгенщайн (1889 - 1951). Другите партньори по проекта са Българското общество по аналитична философия (БОАФ), Философският факултет на Софийския университет (СУ) и Институтът за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН. Проектът е финансово подкрепен от Посолството на Република Австрия в България и включва провеждането на международна конференция, която ще се проведе на 16-и и 17-и октомври 2019 г. в Софийския университет и издаването на сборник с изнесените доклади и дискусии от конференцията. Информация за конференцията може да намерите тук:
https://philevents.org/event/show/74550