Майсторски клас "Съвременно композиционно творчество и изпълнителско изкуство на фолклорна основа"

Лектор: д-р Валери Димчев

За поредна година Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград организира майсторски класове.

Преподавателят oт катедра "Музика" д-р Валери Димчев ще проведе обучителни курсове от 22 до 24 ноември 2019 година. Като композитор и аранжор, д-р Димчев е известен със своето съвременно усещане и прочит на фолклора.

ОРГАНИЗАТОР:

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, катедра "Музика".

www.swu.bg

За контакти: Катедра "Музика" при ЮЗУ "Неофит Рилски"

Благоевград, ул. "Иван Михайлов" № 66, стая 311

тел.: + 359 878 91 51 54 д-р Николина Кротева - координатор  към катедра "Музика"   e-mail: nina_kroteva@abv.bg

 

ТАКСА за цялостно участие в трите дни на форума:

Активно участие *                                  80 лв.

Пасивно участие /слушател/                  20 лв.

* За студенти, обучаващи се в ЮЗУ "Неофит Рилски" таксата за активно участие е редуцирана на 40 лв.

Встъпителните такси се заплащат по сметка:

Общинска банка АД IBAN: BG62SOMB91303160613000

BIC: SOMBBGSF

КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ - 18.11.2019 година.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

# В майсторския клас "Съвременно композиционно творчество и изпълнителско изкуство на фолклорна основа" няма ограничение за участниците по възраст и образование.

# Всеки инструменталист сам подава своята заявка за участие.

# Записването на кандидатите в майсторския клас на д-р Валери Димчев продължава до 18 ноември 2019 година и се извършва по един от следните начини:

- чрез изпращане на е-mail: nina_kroteva@abv.bg с посочени данни от регистрационната форма;

- чрез писмено попълване на регистрационната форма - Първи корпус на ЮЗУ "Неофит Рилски", стая 580;

# В майсторския клас "Съвременно композиционно творчество и изпълнителско изкуство на фолклорна основа" могат да се включат инструменталисти, подали заявка и заплатили такса за участие. Таксата трябва да се преведе в посочената сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски". Необходимо е като основание за плащане да се посочи, че преведената такса е за участие в майсторския клас при Валери Димчев.

 

Заявка за участие

На отказалите се от участие във форума таксата не се връща!

Разходите по пътуването и пребиваването са за сметка на участниците.

Организационният комитет предоставя безплатни нощувки в хотелската база "Бачиново" на университета.

КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ - 18.11.2019 година.

# В майсторския клас могат да участват всички инструменталисти, които са подготвили поне една пиеса за прослушване.

# Всички участници, завършили курса получават Сертификат за добро представяне от ЮЗУ "Неофит Рилски". Полученият сертификат е документ за успешно издържан кандидатстудентски изпит за всички, които желаят да продължат обучението си в класа на този преподавател.

 

Записите по време на провеждане на форума са забранени!

Единствено Организационният комитет на Югозападния университет "Неофит Рилски" има изключителното право за договаряне на цялостно или частично записване, заснемане или излъчване на лекциите, занятията и галаконцерта.

За реализиране на записи /аудио, видео, СD, DVD/ по време на майсторския клас, както и за излъчванията им, участниците не получават възнаграждения.

Организационният комитет си запазва правото на промени в програмата на форума!

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:

Откриване на 22.11.2019 г. (петък) от 10:00 часа.

След откриването ще започнат индивидуалните уроци с участниците.

В събота 23.11.2019 г. индивидуалните часове ще започнат от 10:00 часа и ще продължат докато преминат всички активни участници.

За двата дни се предвиждат кратки организирани разходки из университета и центъра на града.

В неделя 24.11.2019 г. се предвижда галаконцерт от 15.00 часа, на който ще бъдат връчени Сертификати на всички активно участвали във форума.

В зависимост от броя на активно участващите певци предложената програма може да бъде коригирана!