Филологическият факултет при Югозападния университет "Неофит Рилски" организира обучение по практически китайски език. Студентите от всички факултети и специалности могат да изучават китайски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).

Часовете се провеждат от китайски преподаватели с превод на английски език.

Заявления за записване в курса се подават лично в стая 568 на учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат, тел. 073 588523).

Срок за подаване на заявленията: до 25 октомври 2019 г.

Първата среща с начинаещата група за определяне на графика ще се проведе на 28 октомври 2019 г. от 13:20 ч. в зала 1558.

График на напреднали групи:

  • Първа група:
    • понеделник, 9:00-11:00 ч., Класна стая "Конфуций"
    • сряда, 9:00-11:00 ч., Класна стая "Конфуций"
  • Втора група:
    • понеделник, 18:00-19:30 ч., Класна стая "Конфуций"
    • сряда, 18:00-19:30 ч., Класна стая "Конфуций"