Филологическият факултет при Югозападния университет "Неофит Рилски" организира обучение по японски език. Студентите от всички  факултети и специалности могат да изучават японски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).

Часовете се провеждат от японски преподавател, говорещ български език.

Заявления за записване в курса се подават лично в стая 568 на Учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат, тел. 073 588523).

Срок за подаване на заявленията: до 25 октомври 2019 г.

Първата среща с начинаещата група за определяне на графика ще се проведе на 28 октомври 2019 г. от 17:20 ч. в зала 1558.

  • График за начинаещи:
    • сряда, 17:30-19:15 ч., зала 1558
    • понеделник, 18:00 - 19:15 ч., зала 1558
  • График за напреднали:
    • понеделник, 15:30 - 17:15 ч., зала 1558
    • понеделник, 18:00 - 19:15 ч., зала 1558