Доц. д-р Жасмин Цанкова ще изнесе публична академична лекция на тема "Техника на баскетболната игра". Срещата на доц. Цанкова със студенти, преподаватели и гости ще се проведе на 26 февруари 2018 г. (понеделник) от 13:30 ч. в зала 412, Учебен корпус 1.

 

Лекцията е в изпълнение на изискванията на Чл. 28 от ЗРАС.