Уважаеми колеги,

Ръководството на Факултета по педагогика

има удоволствието да

Ви покани

на Международната научна конференция

"Образование без граници - реалности и перспективи"

по повод 45 години от създаването на Факултета по педагогика, която ще се проведе под патронажа на Ректора на Югозападния университет "Неофит Рилски" проф. д-р Борислав Юруков на 26 и 27 ноември 2021 година в Университетския  център "Бачиново", гр. Благоевград.

Научният форум е и част от събитията, посветени на 45-годишнината от създаването на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Предвидена е прожекция на филм за историята на Факултета по педагогика от основаването му до настоящия момент. Ще бъдат представени творческите постижения на преподавателите от Факултета по педагогика.

 

Актуални срокове:

15.09.1021 г. - Изпращане на заявка за участие

15.10.2021 г. - Изпращане на доклад

25.10.2021 г. - Заплащане на такса

Работни езици: български, английски и руски

 

Тематични направления:

Подготовка и квалификация на педагогическите специалисти

Интеграция на образованието, науките и технологиите

Иновации и стандарти в образованието

Креативна педагогика и образователни приоритети

Дигитализация на образованието

 

Такса правоучастие - 60 лв. / 30 euro

Сметка за превеждане

Банка: Общинска банка АД

IBAN: BG62SOMB91303160613000

BIC: SOMBBGSF

Основание за плащане: Име на участник, Конференция ФП 45

Заявките се изпращат на адрес: fp_conferences@swu.bg

Форумът ще стартира в 10:00 ч. на 26 ноември 2021 г. в Университетския център "Бачиново". При промяна на епидемичната обстановка в страната, конференцията ще се проведе в дистанционна онлайн форма.

 

Покана

Заявка за участие