Доц. д-р Даниела Лекина ще изнесе публична академична лекция на тема "Подбор и ориентация в плувния спорт". Срещата на доц. Лекина със студенти, преподаватели и гости ще се проведе на 27.02.2018 г. (вторник) от 13:30 ч. в зала 412, Учебен корпус 1.

Лекцията е в изпълнение на изискванията на Чл. 28 от ЗРАС.