Техническият факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски" организира публична лекция на тема: "Software development within business information systems" /Разработване на софтуер в бизнес информационни системи/. Лектор ще бъде Любица Кази от Университета в Нови Сад, Сърбия. Лекцията за студенти от ОКС "бакалавър" ще се състои на 27 май 2019 г. /понеделник/ от 9:30 часа в зала 1339. На същия ден от 11:30 ч. в зала 1339 ще се проведе лекцията за студенти от ОКС "магистър". Докторантите могат да слушат лекцията на Любица Кази на 29 май 2019 г. (сряда) от 9:30 ч. в зала 1339.